– Et viktig verktøy for å bekjempe kriminalitet

– Vi ønsker å bekjempe alvorlig kriminalitet samtidig som vi styrker personvernet, sier justisminister Knut Storberget (Ap) etter at regjeringen går inn for å innføre datalagringsdirektivet (DLD).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Politiet er avhengig av å hente ut trafikkdata i etterforskningen av grov kriminalitet, sier Storberget, og mener at DLD vil sikre at politiet fortsatt har gode verktøy i en tid der den teknologiske utviklingen går raskt.

Justisministeren understreker at det bare er trafikkdata og ikke innhold som skal lagres og at regjeringen i sitt lovforslag foreslår at domstolene skal avgjøre tilgang til trafikkdata i hvert enkelt tilfelle.

Regjeringen vil ha mulighet til å lagre trafikkdata om bruk av mobil, e-post og internett i inntil ett år.

– Vi ser at i de alvorligste sakene, som drap og organisert kriminalitet, er det behov for å gå ut over seks måneder. Derfor mener vi at det er riktig å ha den adgangen, sier justisministeren.

Direktivet som EU-kommisjonen presser på at Norge skal innføre har et minimumskrav for lagringstid på seks måneder. EU er i ferd med å evaluere og eventuelt revidere datalagringsdirektivet, men Storberget mener det haster med at Norge får det samme lovverket.

– Det er helt avgjørende for norsk politi å fortsette å bruke disse virkemidlene, og vi ønsker å ha reglene på plass så fort som mulig, sier Storberget. (©NTB)