Samene
Samene

Er samene spirituelle og overtroiske?

Sjekk om du er enig i disse påstandene. SE VIDEO!

Truls Svendsen har reist Norge rundt for å avsløre mytene om folk flest, og for å finne ut hva som faktisk er særtrekk ved de ulike delene av befolkningen vår. I tillegg har han spurt folk fra de ulike strøkene hva de synes om folk fra andre steder. Hva sier folket? Nordlendingene blir omtalt som «frigjorte» og bergenserne som «brautende». Ma