sykehus_trygghetWEB (Foto: illustrasjonsfoto)
sykehus_trygghetWEB (Foto: illustrasjonsfoto)

Professor Per Fugelli: – Lokalsykehuset er et symbol på verdighet og rettferdighet

Når 50 lokalsykehus er gjenstand for konflikt engasjerer det mange

I går samlet flere tusen mennesker seg foran Stortinget for å kjempe for lokalsykehusene.

Per Fugelli, professor i sosialmedisin, mener det er to grunner til at lokalsykehusdebattene engasjerer så mange som de gjør:

– Lengselen etter trygghet og nærhet, det vet alle som har vært syke, sier Fugelli, som selv har vært kreftsyk.

Det andre er, ifølge Fugelli, følelsen av at hvis du tar et lokalsykehus fra noen, så tar du verdigheten deres.

– Lokalsykehuset er et symbol på verdighet og rettferdighet, sier han.

Frisk av gode følelser

Fuggeli vil ikke skille hvorvidt det er følelser eller den medisinske tryggheten som er viktigst for folk.

– De medisinske ekspertene argumenterer for at du får bedre behandling på de store supersykehusene. For meg er en viktig del av den medisinskfaglige kvalitet opplevelsen av trygghet, omsorg, tillit, nærhet og gjenkjennelighet. Følelsene er viktig for å bli frisk, sier han.

– Setraliseringen er stormannsgal på vegne av medisinen. Menneskene vet best selv, sier Fugelli.

– Definér sykehus

En oversikt Aftenposten har utarbeidet, viser at så mange som en tredjedel av de rundt 50 lokalsykehusene i Norge nå er gjenstand for konflikt: Enten på grunn av planer om nedleggelse, eller i forbindelse med endringer i fordelingen av oppgaver mellom sykehusene som er til vurdering.

Torunn Janbu er president i Den norske legeforening. Legeforeningen har beskrevet at løsningen er å lage en gjennomarbeidet nasjonal sykehusplan som beskriver minimumskrav til innholdet i lokalsykehus og hvor de skal ligge.

– Regjeringen sier at de ikke skal legge ned lokalsykehus, men når de legger ned akuttavdeling og fødeavdeling, kan det kalles sykehus?, spør Janbu.

Legeforeningen har beskrevet hva de mener er minstekravene til et lokalsykehus. Sykehuset må ha en bredde av kompetanse for å kunne ta imot pasienter på en forsvarlig måte.

Er det realistisk å kunne bemanne alle landets sykehus med all den kompetansen?

– Det vil være økonomisk og kompetansemessig vanskelig å opprettholde et godt akuttilbud ved alle lokalsykehus. Flere lokalsykehus har i dag små og sårbare fagmiljøer og opplever betydelige rekrutteringsvansker, forklarer Janbu.

Nødvendig nedleggelse

Hun mener man må bort med setningen «ingen lokalsykehus skal legges ned».

– Man må ha en plan. Det kan tenkes at noen lokalsykehus må legges ned, men det kan også tenkes at flere må rustes opp. Med eldrebølgen som kommer, og med de økte mulighetene vi har innen medisin, så skal du ikke se bort fra at vi trenger flere sykehussenger i fremtiden, sier Janbu.