tabell (Foto: Skjermdump: .fotball.no)
tabell (Foto: Skjermdump: .fotball.no)

Offentlig krangel ryster rogalandsfotballen

Tredjedivisjonsklubben Vaulen IL forlanger at NFF flytter naboklubben ned en divisjon.

Lokalfotballen i Rogaland er utsatt for en heftig krangel mellom tredjedivisjonsklubbene i avdeling 12. De siste dagene har ledere, trenere og leder fotballkretsen skjelt hverandre ut etter noter i lokalavisen. En debatt fotballen burde vært foruten.

Sakens kjerne er at Klepp IL siste halvdel av sesongen 2010 benyttet to utenlandske spillere som ikke var i nærheten av å ha de nødvendige papirene i orden. Det hører med til saken at spillerne var meget gode, og forsterket dermed laget i serieinnspurten. Sannsynligvis kunne de spilt langt høyere i divisjonssystemet.

Leder i Klepp, Thorbjørn Hovland, innrømmer forholdene, og fotballkretsen i Rogaland har gitt klubben gebyr i forhold til slik de tolker regelverket. Det har medført bot på 2000 kr per spiller, per kamp.

- For mild straff
Denne straffen er altfor liten, mener konkurrentene i Vaulen IL. De forlanger at NFF degraderer Klepp IL en divisjon som følge av lovbruddet. Det vil eventuelt medføre at Vaulen IL beholder plassen i tredjedivisjon. En plass de mistet som følge av nedrykk fra avdelingen denne sesongen.

Påstandene og krangelen ble så heftig at TV 2 Sporten bestemte seg for å ta en objektiv titt på saken. Resultatet av granskingen er mildt sagt overraskende. Vi fant et uholdbart regelverk, og historien avdekker profesjonelle aktører som i denne saken ikke har evnet å gjøre en skikkelig jobb. Det som også er oppsiktsvekkende er de glade amatørers kyniske holdninger til sin hobby.

Fremdeles uenighet
Her kan du lese fakta og sette deg inn i intrigene. Dette er i utgangspunktet en hverdagshistorie tatt fra lokalfotballen, men engasjementet og behandlingen har gjort dette til en bitter strid mellom naboklubbene og kretsen i Rogaland.

En strid hvor øksene fremdeles er høyt hevet.

Liten tue kan velte stort lass
På grunn av omlegging av seriesystemet var det kun de seks øverste lagene i tredjedivisjon som fikk beholde plassen i 2010. Midtsommers var klubbene Vardeneset, Hinna, Klepp og Vaulen IL blant dem som kjempet om den livsviktige sjetteplassen. Det var rundt den tiden Klepp-leder, Thorbjørn Hovland, gjorde feilen han kommer til å huske resten av livet.

Klepps assistenttrener hadde vasket frem en bosnisk keeper og en serbisk midtstopper. De skulle vise seg bli avgjørende for høstsesongen. Klepps trener så umiddelbart at Stefan Stanisic og Zoran Stamenic holdt et høyt nivå. De imponerte.

Klubben bestemte for å knytte til seg spillerne. Klepps leder, Torbjørn Hovland, behandlet overgangssaken på en måte som kan få dramatiske følger for klubben. Klubben kan heller ikke si seg fornøyd med sine vurderinger. De plasserte dessverre et ukyndig menneske til å behandle klubbens overgangssaker. Situasjonen er selvfølgelig vurdert i ettertid. I sommer virket alt normalt. Også for Klepp IL.

Hovland sendte inn overgangsskjemaet på vanlig måte, men uten å sjekke vesentlige forhold. Hadde han visst, eller tatt bryet med å sjekke, ville han enkelt funnet ut at fotballspillere utenfor EU ikke kan spille fotball i Norge uten oppholdstillatelse. Det er et ufravikelig krav fra fotballforbundet. Det kostet TV2 en telefon til NFF for å få greie på ordningen. Saken kunne med andre ord stoppet der.

Uvitende om den regelen sendte Hovland likevel overgangssaken til NFF. Forbundet sendte pro forma en forespørsel til forbundet i Serbia om frigivelse av spilletillatelsen til Stanisic og Stamenic. NFF fikk aldri svar fra serberne. Saken ble derfor liggende i en ventehaug på forbundskontoret.

I den perioden gikk Klepps leder inn i den lokale databasen som blir brukt av tredjedivisjonsklubbene i Rogaland. Der dukket navnene til utlendingene opp på listen over Klepps aktive spillere. Selv i dag har ikke Klepp forklaring på hvordan navnene kunne stå på denne listen.

– Alt jeg vet er at vi ikke kan legge navnene inn på listen for egen hånd. Det eneste vi kan er å flytte en passiv spiller over til den aktive siden, sier Klepps leder Thorbjørn Hovland

- Jeg var ikke tilstrekkelig informert
Hovland brukte denne listen som er signal på at spillerne nå var klarert og spillberettiget. Han gav beskjed til lagets trener om at han nå fritt kunne benytte dem i offisiell kamp. Det burde han selvfølgelig ikke gjort. Alle som styrer med overganger i fotball skal vite at man skal motta et brev fra NFF som sier at spillere kan benyttes. Heller ikke denne prosedyren kjente lederen til. Noe han glatt innrømmer ovenfor TV2.

Da jeg så navnene på den lokale databasen trodde jeg at spillerne var klarert som godkjent

- Jeg var ikke tilstrekkelig informert. Da jeg så navnene på den lokale databasen trodde jeg at spillerne var klarert som godkjent. Det ansvaret tar jeg ene og alene på min kappe, sier Hovland til TV 2 Sporten.

Det som virker smått utrolig er at Rogalands Fotballkrets heller ikke oppdaget at Klepp-spillerne var fullstendig papirløse i forhold til forskriftene. Klepp førte spøkelsene på dommerkortet i troen om at det de gjorde var i tråd med forskriftene. Kretsen sjekket aldri om tillatelsen var i orden. Heller ikke da dommerkortene tikket inn ble feilen oppdaget. Underlig.

De to utlendingene fungerte som EPO i Klepp IL. Laget leverte en god høst. Laget havnet til slutt på tredjeplass i avdelingen. Hele 17 poeng foran Vaulen IL. De måtte ta den tunge veien ned. Den triste syvendeplassen sved fryktelig for de hardtarbeidende i klubben.

Det var heller ingen av lagene i avdelingen som protesterte på bruken av de to utlendingene. For dem var det en selvfølge at kretsen hadde kontroll på tillatelsene til samtlige spillere klubbene bruker i offisielle kamper.

Oppdaget sent
Først etter sesongen ble feilen oppdaget. De hadde utrolig nok spilt med turistvisum, og uten spilletillatelse. En av konkurrentene i Egersund hadde som mange andre latt seg imponere av midtstopper Zoran Stamenic. Klubben forsøkte å signere ham, og da begynte snøballen virkelig å rulle. Stamenic hadde aldri vært registrert. Ingen fant noe. Verken oppholdstillatelse eller godkjent spillerlisens kunne spores. EIK satte umiddelbart en strek over det serbiske navnet.

Vaulen IL fikk selvfølgelig nyss i informasjonen. Da det gikk opp for dem hva som hadde foregått startet kampen for å beholde plassen på bekostning av Klepp IL. Enkelte i klubben mener lovbruddet er så grovt at de synes Klepp IL bør flyttes ned en divisjon. Via media får de delvis støtte fra andre lag i puljen. Selv om mange også mener at dette er en kynisk tankegang, bestemte de seg for å sjekke mulighetene for å protestere til fotballkretsen.

- Ingen muligheter
Samme dag satt TV 2 Sporten for første gang på kontoret til Trond Tengesdal, som er leder i Rogaland Fotballkrets. Vi ønsket å sjekke fakta, og alternativene for videre saksgang. Overraskelsen var stor da Tengesdal forklarte om retningslinjene for innlevering av protest.

Vi skal ha melding om at en protest vil bli levert innen 24 timer etter kampslutt

- Vi skal ha melding om at en protest vil bli levert innen 24 timer etter kampslutt. I tillegg må protesten leveres innen tre dager, sier Tengesdal. Denne regelen har klubbene selv bestemt på forbundstinget, sier han. I det har han helt riktig. Det er faktisk klubbene som har bestemt nettopp dette. Kretsen må forholde seg til reglementet gitt av Norges Fotballforbund.

Tengesdal blar videre i boken og leser høyt fra paragrafen: - Det finnes ingen muligheter for kretsen å sanksjonere med poengtrekk hvis det ikke foreligger en formelt riktig utfylt protest, sier Tengesdal. Ansiktet er formelt og nesten militært i det han avslutter.

- Saken stopper med andre ord der? spør TV 2

- Ja, nå blir det opp til kretsstyret å vurdere om vi i administrasjonen har behandlet denne saken riktig ut i fra forskriftene, men det eneste styret kan gjøre er å øke størrelsen på gebyrene som gitt til klubb eller individuelle personer i Klepp, sier Tengesdal.

Vi takker for svaret, vel vitende om at dette er storm i et vannglass. Dette handler om en klubb som kynisk ønsker å utnytte naboklubbens rot og vas. Med kretsens paragraf i hodet er saken over. Ingen lag blir flyttet ned. Poengene kan ikke stokkes om. Det var beskjeden. Vi takker pent for kaffen.

Vi kan ikke løpe rundt å leke politi 24 timer etter hver kamp

Så kan man tenke hvor idiotisk det var av klubblederne å stemme for et slikt lovforslag som er helt umulig å forfølge. De lokale klubbene har ingen mulighet til å vite hvilke spillere som til en hver tid er spillberettiget hos alle motstanderne. Det mener i alle fall Kjetil Hundhammer som er trener i Hinna, som for øvrig holdt seg i divisjonen.

- Vi kan ikke løpe rundt å leke politi 24 timer etter hver kamp, sier han i et intervju med Rogalands Avis. - Hvis det er slik at en protest ikke blir tatt til følge hvis ikke man varsler innen 24 timer, blir det ville tilstander fremover. Da vurderer jeg å levere inn blinde protester etter hver kamp på hver spiller, raser den ellers sindige treneren.

Både Hinna, Vaulen og de andre klubbene kjenner til protestregelen. Hva Klepp har av kunnskap skal holdes utenfor i denne sammenhengen. Men de andre klubbene vet om at det er slik det fungerer.

Paragrafforvirring
Klubbene peker mot Rogaland Fotballkrets når det gjelder hvem som har ansvaret for å overvåke systemet. – Vi setter jo lit til at kretsen med sitt system og lønnede mannskap sørger for at alle klubbene spiller med lovlige spillere i kampene, sier en annen stemme. Øyvind Jacobsen i Brodd IL, mener også det er svært merkelig at så profilerte spillere kan delta i mange kamper uten at det blir oppdaget. Flere reagerer også på uttalelsen til Tengesdal i fotballkretsen om at de ikke har flere sanksjonsmuligheter enn gebyrene som allerede er utdelt.

En god lokalavis gir seg ikke enkelt. Kan det virkelig være slik at fotballens verden er slik at lovbrudd ikke har lenger tilbakevirkende kraft enn 24 timer?

Med tre venstreklikk finner journalist Espen Iversen NFF-paragrafen, 14 – 1. Den forteller at kretsen eller fotballforbundet uansett tidspunkt har muligheten til å reise sak på egen hånd om de finner et tilfelle de ønsker å forfølge. Med sin kvasse penn klistrer han paragrafen i avisens sportssider. Med andre ord helt motsatt av hva TV 2 får opplyst av kretsen leder, kun få timer i forveien.

Vi blir selvfølgelig overrasket over at forklaringene spriker, og neste morgen inntar vi igjen kretslederens kontor. Han sitter i telefonen med journalisten i Rogalands Avis.

I det han legger på røret forteller vi hvorfor vi er kommet. – Vi ønsker å høre med deg hvorfor du i går sa til oss at det ikke var mulig for kretsen å gi poengtrekk hvis det ikke finnes en innlevert protest. I dagens avis står det nemlig at dere kan reise egen sak hvis dere finner det naturlig. Hva er egentlig riktig?

De har lagt til to setninger i paragrafen som ikke står oppført

Tengesdal kikker over brilleglassene og sier følgende i en munter tone. – De er jo frekke i Rogalands Avis. De har lagt til to setninger i paragrafen som ikke står oppført.

- Hva? Har avisen lagt inn setninger for å understøtte egen sak? Det er jo graverende.

Tengesdal nikker, mens han forteller at journalisten har forklart at han fant regelen på fotballforbundets nettsider. – Og her er regelen, sier Tengesdal til TV2, mens han peker på skjermen. Her står ingen verdens ting om det avisen refererer til, sier han.

Å f.... Der står det jo

Vi leser ivrig de fire linjene, og oppdager det Tengesdal ikke har sett. – Det står jo her, sier vi etter to sekund. Tengesdal kikker igjen før han sier: - Å f.... Der står det jo.

Hurtig vipper han frem regelboken fra skuffen. Med presise bevegelser finner han regelen. Han sammenligner bokens svarte skrift med forbundets regel på internett. - De er ulike, sier han.

Han har riktig igjen. Fotballforbundets tilsendte regelbok stemmer ikke overens med forbundets regelverk på internett. TV 2 kikker på skriften og nikker samtykkende. – Dette betyr faktisk at dere kan reise sak mot Klepp likevel, sier vi.

– Jeg må selvfølgelig sjekke dette nøye, sier Tengesdal, som ikke på noe tidspunkt virker å ta enkelt på problemstillingen. Han blir usikker, og finner frem hvilke straffemuligheter det finnes om kretsen eller forbundet velger å reise sak på egen hånd.

Tilbake til utgangspunktet
Tengesdal finner frem igjen boken og setter på seg det militære ansiktet før han leser alternativene. – Det finnes muligheter for å bøtlegge klubben med inntil 500.000 kroner. Enkeltpersoner kan straffes med gebyr på inntil 50.000 kr. Laget kan straffes med poengtrekk, og maksimumsgrensen er 10 poeng, sier Tengesdal.

Laget kan straffes med poengtrekk, og maksimumsgrensen er 10 poeng

- Ok, vi er med andre ord tilbake til utgangspunktet, sier vi. Hvis dere reiser sak på egenhånd vil ikke dette få noen konsekvenser for Klepp utover bøter. Vaulen spiller dermed i fjerdedivisjon neste sesong, sier vi.

– Det ser slik ut, sier Tengesdal. Avstanden mellom lagene var jo på 17 poeng. Dermed vil det ikke bety noe om Klepp IL blir trukket 10 poeng, konkluderer vi sammen.

Nok en gang reiser TV 2 fra kretskontoret vel vitende om at alle fakta er sjekket. Det eneste som kan skje er at enkeltpersoner eller klubben kan bli ytterligere straffet med pengebeløp. I seg selv er bøter alvorlig. For klubber som mer eller mindre er drevet på dugnad er penger som ris i Asia. Meget viktig.

Saken har engasjert mange mennesker i Rogaland, og de fleste av de involverte kjenner hverandre godt. Derfor ringer vi Rogalands Avis. Vi slår av en kollegial prat rundt saken og paragraf 14- 1, avisen har referert til samme dag. Vi står fremdeles utenfor kretskontoret og forteller livlig om sanksjonsmulighetene som kretsen utrolig nok ikke visste om.

Punkt g
Vi refererer til mulighetene Tengesdal leste høyt. Bøtene som kan gis til klubb og enkeltpersoner. Vi nevner også at han fortalte om sanksjonsmulighetene i forhold til poengstraff. Maksimum 10 poeng. Vi forklarer at vi ikke helt ordrett kan huske regelverket i hodet, men at Vaulen IL aldri i verden kan nå frem med sitt budskap.

Iversen i Rogalands Avis ber meg vente et øyeblikk. Han vil gjerne sjekke hva regelverket sier ordrett. Den rutinerte journalisten stoler ikke på noen.

Plutselig brytes stillheten. - Leste han ikke punkt g, sier Iversen. - Hva står i punkt g, vil vi gjerne vite?

- Der står det tydelig at forbundet har muligheten til å degradere et lag en divisjon hvis forholdene skulle ligge til rette, sier han.

Der står det tydelig at forbundet har muligheten til å degradere et lag en divisjon hvis forholdene skulle ligge til rette

Vi blir igjen overrasket over enda en gang fått servert deler av sannheten fra kretsens mest betrodde.

Det er liten vits i å gå opp de samme trappene vi forlot.

Status fredag 3. desember er at kretsstyret bestemte seg for å samle inn mer informasjon fra partene for å bedre kunne vurdere om de skal reise sak på egenhånd. En sak administrasjonen de to dager i forveien ikke visste de kunne reise.

Hva utfallet blir vet ingen. I utgangspunktet en sak med mindre betydning for andre enn dem i vepsebolet. Men for dem er det ramme alvor. En kamp hvor øksene fremdeles er hevet.

Hvem som bør spille i tredjedivisjon er opp til Norges Fotballforbund. Vi andre kan bare sitte og måpe. Over Klepp, Vaulen og Rogaland Fotballkrets.