Statsminister Jens Stoltenberg varsler pensjonsendringer. (Arkivfoto) (Foto: LUCAS JACKSON/Reuters)
Statsminister Jens Stoltenberg varsler pensjonsendringer. (Arkivfoto) (Foto: LUCAS JACKSON/Reuters)

Stoltenberg varsler pensjonsendringer for uføretrygdede

Det er avgjørende at overgang til alderspensjon ikke blir mer lukrativ for uføretrygdede enn for yrkesaktive, ifølge statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Pensjonsreformen er vedtatt av Stortinget, og med den følger levealdersjustering, enten man liker det eller ikke. Når alderspensjonen er endret for yrkesaktive, er det uunngåelig at den endres også for de som er uføretrygdede, framholdt Stoltenberg da han talte til LO Stats kartellkonferanse på Gol onsdag.

– Det er urimelig at to personer med like yrkeskarrierer skal få vesentlig forskjellig alderspensjon fordi den ene velger å gå av med AFP eller en annen tidligpensjon, mens den andre blir uføretrygdet, sa Stoltenberg.

Statsministeren poengterte imidlertid at ingenting er vedtatt så langt, og inviterte LO til å delta i utformingen av et harmonisert pensjonssystem.

– Debatten har båret preg av en total sammenblanding av uføre- og alderspensjon. Uføreordningen skal vi ikke gjøre noe med, men vi må innrette alderspensjonen slik at den blir rettferdig enten man er yrkesaktiv eller uføretrygdet, sa han. (©NTB)