tkfn409 headlines
tkfn409 headlines

Grusom ulykke fikk heldig utgang

Så vidt vi vet kom ingen alvorlig til skade.

I jakten på den gode tittel finner vi stadig nye toppnoteringer. I ukens utgave av "Headlines" får du blant annet høre om både knusing av eksens nøtter og legging av diger kabel - med de konsekvenser dette fikk. Til alt hell er det få virkelig store katastrofer bak disse titlene. Så det er lov til å le... - Velkommen til Headlines! 474955 Hør Hank von Helvete prestere å si ordet "ja".

Mer innhold fra TV 2