PASS PÅ BARNA: Folkehelsa går ut med nye råd etter at det ble kjent at alle de tre syke barna er smittet med samme bakteriestamme av E. coli. Illustrasjonsfoto. (Foto: Martin Kierstein/)
PASS PÅ BARNA: Folkehelsa går ut med nye råd etter at det ble kjent at alle de tre syke barna er smittet med samme bakteriestamme av E. coli. Illustrasjonsfoto. (Foto: Martin Kierstein/)

Helsepersonell på E. coli-jakt

Folkehelseinstituttet går nå ut med beskjed til helsepersonell om å ha spesielt lav terskel for å teste barn med diaré.

Instruksen - som er formulert som «råd til helsepersonell» - kommer etter at analysene ved Folkehelseinstituttets laboratorium onsdag viste at også det tredje syke barnet er smittet med samme bakteriestamme av E. coli O157 som de to tidligere kjente tilfellene.

Særlig farlig

Folkehelseinstituttet slår fast at bakterien regnes som særlig farlig fordi den ser ut til å forårsake hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) i større grad enn andre E. coli-bakterier.

«Vi ber helsetjenesten øke årvåkenheten med tanke på EHEC infeksjoner og HUS. Dette innebærer lav terskel for prøvetaking av barn med diaré med hensyn på EHEC og rask varsling», skriver Folkehelseinstituttet.

Det opplyses videre at barn under 5 år er mest utsatt. «Barna har oftest diaré, ofte med friskt blod, i noen dager, og deretter kan de ha en midlertidig bedring i noen dager før de utvikler HUS», heter det i rådet til helsepersonell.

13 syke

E. coli-bakterien O157 førte i fjor til at 13 barn ble syke. Ni av dem utviklet den alvorlige nyresykdommen HUS, og ett barn døde. Smittekilden til O157 er aldri funnet, verken i Norge eller i andre land som har hatt utbrudd. (©NTB)