LANGE UKER: En kriurg i Stavanger sier han jobbet 100 timer i uka, to måneder i strekk. (Foto: Patrice LAPOIRIE/PHOTOPQR/NICE MATIN)
LANGE UKER: En kriurg i Stavanger sier han jobbet 100 timer i uka, to måneder i strekk. (Foto: Patrice LAPOIRIE/PHOTOPQR/NICE MATIN)

Færre hjerteoperasjoner

Antallet hjerteopererte i Norge fortsetter å synke og var i fjor det laveste på mer enn ti år.

Fra 1995 til 2004 var det en jevn økning i antall hjerteopererte fra 4008 operasjoner til 5400. I fjor var antallet nede i 4652.

– Siden 2004 har fallet vært markant, og antallet operasjoner i fjor ligger på 1999-nivå. sier professor emeritus Jan L. Svennevig til Dagens Medisin.

Han har bygd opp og seinere drevet Norsk thoraxkirurgisk register, der tallene er hentet fra.

Sunnere livsstil

Fra 2008 til i fjor ble antallet operasjoner redusert med 369. Bypassoperasjoner utgjorde 297 av disse. Svennevig bemerker at også hjerteinfarkt har vist en nedgang.

– Dette kan tyde på at koronar hjertesykdom er langsomt på retur, selv om folk er blitt fetere. Jeg tror forklaringen ligger i endret livsstil, som blant annet at færre røyker og at mange har begynt å bevege seg igjen. Om behandling med for eksempel kolesterolsenkende midler eller blodtrykksmidler kan ha betydning, er mer uvisst, sier Svennevig.

Flere faktorer

Professor Rune Haaverstad, som er leder for Norsk thoraxkirurgisk forening, er ikke helt enig med sin kollega.

– Det er ikke lett å være sikker på årsakene til nedgangen. Det kan være flere faktorer som bidrar. Jeg tror imidlertid ikke at folk er blitt friskere, mener Haaverstad. (©NTB)