Vi blir inspirert av svenskene når vi navngir barna våre (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)
Vi blir inspirert av svenskene når vi navngir barna våre (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)

Fødeavdelinger i fare i nord

Styret i Helse Nord skal vurdere en ny regional plan for fødetilbudet. Dersom det vedtas kan det bety én fødeavdeling og to fødestuer mindre i regionen.

Den nye planen kommer som en følge av at det er foreslått nye nasjonale kvalitetskrav for svangerskaps-, fødsels, og barselomsorgen.

– Blir kvalitetskravene innført slik forslaget ligger nå, betyr det endringer. Etter Helse Nords mening vil endringene være en nødvendig kvalitetsheving og vil gi en mer robust tjeneste for framtiden, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

En av anbefalingene i de nasjonale retningslinjene er at man ikke beholder «forsterkede fødestuer», slik Lofoten har i dag. Det tilbudet kan dermed bli redusert til å være en vanlig jordmorstyrt fødestue. Lenger sør i fylket kan fødestuene i Brønnøy og Vefsn bli gjort om til såkalte «enheter for svangerskaps- og barselomsorg»: Der skal gravide få oppfølging før og etter fødsel.

Sonjatun i Troms kan også bli redusert til en omsorgsenhet, i tillegg til at én av fylkets to fødeavdelinger kan forsvinne. I Finnmark legges det ikke opp til endringer i dagens tilbud.

I 2009 ble det født 5.315 barn i Nord-Norge. Helse Nord omfatter totalt 16 fødeinstitusjoner. (©NTB)