Flere føler seg mobbet av læreren

Omfanget av mobbing i skolen holder seg stabilt. Men flere elever enn før svarer at de er blitt mobbet av læreren eller andre voksne.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oftest skjer mobbingen fra elever i samme klasse eller andre elever på skolen. Men i gruppen av elever som opplever jevnlig mobbing på skolen, svarer nå 40 prosent at de har vært utsatt for mobbing av en lærer, viser Elevundersøkelsen 2010. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra 2007.

Professor Dan Olweus, en verdensledende forsker på mobbing, mener man skal være forsiktig med å trekke slutninger.

– En slik økning kan godt skyldes tilfeldigheter, og man bør ha flere typer kontrollspørsmål for å si noe sikkert om endringer i lærermobbing, sier Olweus til NTB.

Om lag 8,5 prosent av elevene sier de mobbes jevnlig, det vil si fra to-tre ganger i måneden til flere ganger i uka. Drøyt 15 prosent svarer at de mobbes en sjelden gang.

Elevene opplever at det er blitt mer ro i klasserommet enn tidligere, viser Elevundersøkelsen.

I løpet av de siste tre årene er det færre som mener at de selv forstyrrer andre elever i skoledagen, og det er også færre som klager over at de blir forstyrret av bråk og uro.

Læreren bruker mest tid på å få ro i klassen på 8. trinn, mens elever på første trinn av videregående skole mener læreren bruker kortest tid.

Det er elever på 9. og 10. trinn som i størst grad opplever at andre elever forstyrrer dem. Bråk i klasserommet avtar etter ungdomsskolen, ifølge resultatene. (©NTB)