6 millioner kroner i bot til Fredrikstad

Fredrikstad kommune må betale en bot på 6 millioner kroner for å ha kjøpt tjenester for 48 millioner kroner uten å hente inn anbud.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Millionboten illegges av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, som slår fast at lovbruddene har skjedd gjentatte ganger og fremstår som «et bevisst valg», skriver Fredriksstad Blad.

Straffegebyret settes på 12,5 prosent av det totale beløpet, nær den øvre grensen for hva nemnda kan ilegge, som er 15 prosent.

«Nemnda kan ikke se at det foreligger nevneverdige formildende forhold. Preventive hensyn, manglende konkurranse og det at anskaffelsene har foregått over flere år, taler for at gebyret settes relativt høy», heter det fra nemnda.

Fredrikstad-ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) sier beløpet virker høyt, og at det ikke er tvil om at det vil gi kommunen en ekstra utfordring. (©NTB)