Tippekupongen
Tippekupongen

Over 60 år med tippekupongen

Siden 1948 har nordmenn kunnet jakte på de tolv magiske kryssene.

21. juni 1946 vedtok Stortinget Lov om Tipping. Tillatelsen til stiftelsen av Norsk Tipping A/S forelå i kongelig resolusjon av 24. oktober, og Norsk Tipping A/S fikk konsesjon for drift i fem år.

Først lørdag 13. mars 1948 var det klart for første spilleomgang med 12 engelske kamper på kupongen. Rekkeprisen var 25 øre og tipperne måtte blant annet oppgi tittel og yrke. En av kampene ble ikke spilt, så det ble kun utbetaling på 11, 10 og 9 rette. Premien for 11 rette var 4.407 kroner.

Se video i vinduet over.