Grey's Cristina1 (Foto: Adam Taylor, © LCJ)
Grey's Cristina1 (Foto: Adam Taylor, © LCJ)

Pasient våkner under egen operasjon

Det oppstår full krise på Seattle Grace Hospital når en av pasientene våkner under sin egen operasjon.