Ta godt vare på skjelettet ditt, råder eksperter.
Ta godt vare på skjelettet ditt, råder eksperter.

Brekker du lett?

For å forebygge osteoporose er fornuftig trening og kalsium hele livet to av rådene fra Gunhild A. Stordalen.

Det skal handle om osteoporose, eller det vi best kjenner som beinskjørhet i Din helse her i God morgen Norge. Vi har invitert eksperter og pasient i studio for å sette fokus på den internasjonale osteoporose-dagen, onsdag 20. oktober.

Se Din helse, tirsdag 19. oktober!

Gunhild A. Stordalen, PhD
Gunhild A. Stordalen, PhD

Gunhild A. Stordalen, PhD

I mai 2010 disputerte Gunhild A. Stordalen med sin doktoravhandling på mekanismer i beinstoffskiftet. Hun fokuserte blant annet på hvordan beinbrudd gror ved osteoporose.

-Det er viktig å sette fokus på osteoporose, nær halvparten av alle kvinner i landet vårt og 25% av alle menn vil få et osteoporose-brudd i løpet av livet, sier Stordalen.

En del av Gunhild A. Stordalen sin doktoravhandling handlet om hvordan nytt bein dannes når man er rammet av osteoporose.

.

Stordalens doktorgrad er del av et stort europeisk forskningsprosjekt hvor hennes hovedmålet er å øke forståelsen av hvordan de ulike molekylene virker sammen i beinstoffskiftet, og da spesielt hvordan nytt bein dannes.

-Kunnskap om brudd og beinstoffskiftet kan få betydning for hvordan man behandler pasienter med osteoporose, forteller hun.

Les også: Er du beinskjør uten å vite om det?

Osteoporoseklinikken

Dr. Johan Halse fra Osteoporoseklinikken i Oslo og osteoporoserammede Ann-Bodil Bjerkli kommer for å snakke om den systemiske skjelettsykdommen. Foruten å høre om Gunhild A. Stordalen sin doktoravhandling skal vi få vite mer om hvordan man diagnostiserer og behandler osteoporose-pasienter.

Her kan du besøke nettsidene til Norsk Osteoporoseforening.

Hva er osteoporose/beinskjørhet?

En gradvis reduksjon i beinmassen er en del av aldringsprosessen. Osteoporose innebærer at beinmassen er redusert til et nivå under en definert grenseverdi. Bakgrunnen kan være at man har tapt beinmasse raskere enn normalt, eller at man hadde lav beinmasse i utgangspunktet. Osteoporose kan også oppstå som følge av sykdommer og bruk av enkelte legemidler.

Osteoporose innebærer at beinets styrke er svekket; beinvevet blir mer porøst. Svekkelsen i beinstrukturen er en risikotilstand og gir ingen symptomer før man får et brudd.

Basert på beinmassemålinger av hoften hos kvinner i Bergen og Tromsø, er det på landsbasis beregnet at anslagsvis 100 000 norske kvinner har osteoporose.

Du kan lese mer om beinskjørhet og osteoporose på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Nettprat

Dr. Johan Halse svarte på nettprat.

Les svarene under!