NYTT DIREKTIV: Riksadvokat Tor Aksel Busch har utarbeidet et direktiv Riksadvokaten har utarbeidet etter Høyesteretts avgjørelse om at straffesaker der den dømte er nektet anke uten å få begrunnelse, kan bli gjenåpnet. 
 (Foto: Berit Roald)
NYTT DIREKTIV: Riksadvokat Tor Aksel Busch har utarbeidet et direktiv Riksadvokaten har utarbeidet etter Høyesteretts avgjørelse om at straffesaker der den dømte er nektet anke uten å få begrunnelse, kan bli gjenåpnet. (Foto: Berit Roald)

Skal løslate fanger som får gjenopptakelse

Fanger som ligger an til å få saken sin gjenopptatt fordi en tidligere anke er avvist uten grunn, skal løslates fra soning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det går fram av direktivet Riksadvokaten har utarbeidet etter Høyesteretts avgjørelse om at straffesaker der den dømte er nektet anke uten å få begrunnelse, kan bli gjenåpnet.

Nytt direktiv fra riksadvokat Busch

I direktivet som er sendt statsadvokatene, politimestrene, Økokrim, Kripos, Spesialenheten for politisaker og sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, heter det at forutsetningen for løslatelse er at «det fremsettes begjæring både om gjenåpning og om løslatelse, og at påtalemyndigheten vurderer det slik at gjenåpningsbegjæringen vil bli tatt til følge».

Det forutsettes også at kriteriene for å begjære gjenåpning er oppfylt, som at saken må være anket helt til Høyesterett, dommen ikke mer enn fem år gammel og anken fremsatt innen fristen. (©NTB)