laksesplitt (Foto: TV 2)
laksesplitt (Foto: TV 2)

Kritiserer lakseanlegg for sviktende kontroll

Ni av ni kontrollerte oppdrettsanlegg har for dårlige rutiner for å hindre forurensing. Det er konklusjonen fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer frem i en fersk rapport. Klima- og forurensingsdirektoratet ber næringen om å skjerpe seg.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen kontrollerte før sommeren fiskeoppdrett i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland.

De valgte ut seks anlegg for matfisk og tre anlegg for settefisk som ligger i fjorder hvor miljøtilstanden er dårlig eller har usikker status, og der oppdrettsanlegget er en vesentlig utslippskilde.

Har for dårlige rutiner

Resultatene fra stikkprøvene viser at disse anleggene for fiskeoppdrett har for dårlige rutiner for å hindre forurensning.

I mars i år viste TV 2 Nyhetene bilder tatt av Miljøvernforbundet. Opptakene viste hvordan det ser ut under et oppdrettsanlegg. På havbunnen lå det store mengder fiske-ekskrementer og bakterier.

Marinbiolog ved Havforskningsinstituttet Jan Helge Fosså sa dette da han fikk se bildene:

– Frisk havbunn i en norsk fjord ser ikke slik ut.

Nå har også Klima- og forurensingsdirektoratet gjort undersøkelser.

De har tatt stikkprøver ved ni oppdrettsanlegg og mener miljørutinene er for dårlige.

– Vi er ikke fornøyd

– Vi er ikke fornøyd med at disse ikke har bedre kontroll på det forebyggende arbeidet sitt. Og vi ser også at ledelsen i disse selskapene ikke er nok opptatt av det forebyggende arbeidet i forhold til det ytre miljø, sier Bjørn Bjørnstad som er seksjonssjef i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Det er utvalgte oppdrettsanlegg i tre forskjellige fylker som har blitt kontrollert.

Ifølge direktoratet mangler anleggene konkrete miljømål i forhold til forurensning og hva fjordsystemet kan tåle.

Deres risikovurderinger omfatter verken fare for utslipp eller miljøeffekter av forurensning og kjemikaliebruk, ifølge Klif.

– Ukjent for oss

Men bransjeorganisasjonen mener de aller fleste driver forsvarlig.

– Vi må få se rapporten fra Klif først, dette er foreløpig ukjent for oss, sier Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

– De aller fleste anleggene har god status, men det er noen få anlegg som har ikke tilfredsstillende status og de er det viktig å få gjort noe med, sier Kvistad til TV 2 Nyhetene.

Nå vil direktoratet ha flere tilsyn og følge oppdrettsnæringen tettere.

– Vi jobber sammen med Miljøverndepartementet med å lage strenge og tydelige krav til bransjen. Vi må bruke fortsatt tilsyn for å påpeke at her er det viktig at de skjerper seg, sier Bjørnstad i Klif til TV 2.