Riksadvokaten lager anke-direktiver

Riksadvokaten lager nye direktiver etter avgjørelsen i Høyesterett som åpner for at straffedømte kan få ny behandling av ankesaker som er blitt avvist uten begrunnelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høyesterett sa tirsdag nei til ubegrunnet nekt av anke. Avgjørelsen innebærer at straffesaker der den dømte er nektet anke uten at det er blitt begrunnet, nå kan kreve ny behandling.

Riksadvokaten utarbeidet i løpet av dagen retningslinjer som ble distribuert statsadvokatene.

- Det er umulig å si noe om hvor mange saker vi kan vente oss. Men potensialet er såpas omfattende at det er på plass med direktiver om behandlingen av slike saker, sier førstestatsadvokat Runar Torgersen ved Riksadvokatens kontor til NTB.

Førstelagmann Dag Bugge Nordén i Agder lagmannsrett har tidligere opplyst til Aftenposten at det årlig er rundt 2.000 straffedømte som uten begrunnelse er blitt nektet å anke sine saker de siste årene.

Det betyr at Gjenopptakelseskommisjonen kan få opptil 10.000 saker om ankenekt som det må tas stilling til. (©NTB)