Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Professor i pedagogikk:
– Forebygg sjalusi hos små barn!

Forskjellsbehandling fra foreldrenes side kan føre til at søsken blir uvenner også i voksen alder, sier pedagogikkprofessor

Kirsten Hofgaard Lycke har tatt doktorgrad i pedagogikk. Hennes spesialitet er søskenforhold. I begynnelsen var hun opptatt av barns vennskap helt til hun oppdaget at de nærmeste vennene man har, ofte er søsken.

Nå er hun ute med en ny bok, «Søsken for livet», som tar for seg hvordan søskenrelasjoner utvikler seg gjennom et livsløp.

Søskenfaser

Ifølge Lycke er det tendenser til at søskenforhold går gjennom forskjellige faser. I den første fasen, i tidlige barneår, er forholdet gjerne veldig tett. Ting forandrer seg når søsken når puberteten.

– I ungdomsalderen begynner søsken å søke ut, og da løsner gjerne den nære kontakten en stund. Det er ofte den eldste som søker ut først og da blir det et savn for den yngste. Men det ender ofte opp med at den eldste i flokken blir rollemodell for de yngre, sier hun.

Lycke sier at den neste fasen oppstår når søsken får sine egne familier. Det er mye felles som bringer dem sammen igjen, særlig dersom deres egne barn har det trivelig med hverandre. Familiekriser har også en tendens til å bringe familien sammen.

SØSKEN: Hege Bøkko ønsker å kopiere storebror Håvard.
SØSKEN: Hege Bøkko ønsker å kopiere storebror Håvard.

Ikke alltid rosenrødt

Det er ikke alltid at forholdet er rosenrødt hos søsken. Enkelte ganger blir de bitre uvenner i voksen alder, og Lycke nevner særlig tre årsaker som de mest fremtredende.

– Mange snakker om at uvennskap er utløst av strid om arveoppgjør. Et annet forhold er forskjellsbehandling fra foreldrenes side, som kan føre til uenigheter både i barndom og i ung alder, sier Lycke.

Lycke sier at foreldrene må være oppmerksomme på at søsken blir sammenlignet med hverandre hele tiden, av foreldrene, besteforeldre, onkler og naboer. Derfor er det viktig å forebygge årsaker til sjalusi.

– Alle har gode sider, foreldre kan være seg bevisste at de fremhever like mye hos den ene som den andre. Og demp besteforeldre som bare skryter av ett av barna!, påpeker Lycke.

– Lær barna å håndtere konflikter!

Lycke anbefaler at foreldrene lærer barna å håndtere konflikter fra barna er små. Foreldre kan vise barna hvordan de kan dele, låne av hverandre og å gjøre det de liker etter tur. Barna bør også lære hvordan man kan snakke seg frem til løsninger heller enn å skrike eller slåss.

– Dessuten har søsken også forventninger til hverandre, særlig i voksen alder. Den ene har forventninger til at den andre stiller opp for en i tunge perioder. Det er når dét forholdet blir usymmetrisk at problemer kan oppstå, sier hun.

Den tredje grunnen til at søsken mister kontakten er at de ganske enkelt vokser fra hverandre.

– De får forskjellig livssyn og forskjellige oppfatninger, for eksempel når det gjelder politikk som kan skape gnisninger når de forsøker å omgås, legger hun til.

SØSKEN: Maggie og Jake Gyllenhaal storkoste seg før Oscar-utdelingen.
SØSKEN: Maggie og Jake Gyllenhaal storkoste seg før Oscar-utdelingen.

Enebarn like sosiale

Lycke kan i hvert fall konkludere med én ting - det å ha søsken er et gode.

– Det er bra å ha noen som er nær og som følger en hele livet. Det er et gode. Men det er et gode som man må pleie og ta vare på, sier hun.

Når det gjelder enebarn, viser ikke forskningen vesentlige forskjeller ifølge Lycke. Den viser at enebarn er like sosiale og like intelligente som de som har søsken. Men de med søsken starter livet med et større sosialt nettverk.

Samtidig avviser hun myten om at enbarn blir bortskjemte. Barn tåler godt litt ekstra omsorg, ifølge Lycke. De behøver ikke få inntrykk av at de alltid skal få det største og beste av den grunn.

– Hvis foreldrene er altfor opptatt av sitt eget, så har ikke enebarnet noen andre å være sammen med, påpeker hun.

Men ifølge Lycke er det gjort lite forskning på hvordan de har det på sine eldre dager.

Alltid håp for uenige søsken

Hun sier at en av de tingene som overrasket henne mest er hvor godt oppdatert søsken er på hverandre.

– Ser vi på voksne søskenforhold er det påfallende hvor godt oppdaterte søsken er på hverandre, selv om de ikke har noe nært eller spesielt godt forhold.

– Søsken følger med på hverandres liv, de vet gjerne alt om hverandre, selv om de ikke har nær kontakt. Det viser at det alltid er et håp om å forbedre forholdet mellom dem, avslutter Lycke