Gårder og skogsområder ble satt under vann da Vansjø i Østfold flommet over i november 2000. (Foto: Heiko Junge / SCANPIX)
Gårder og skogsområder ble satt under vann da Vansjø i Østfold flommet over i november 2000. (Foto: Heiko Junge / SCANPIX)

Derfor blir det flom

Det er ikke nødvendigvis flom selv om elver og vann går over breddene sine. Det skal ganske mye vann til!

Akerselva vokste seg stor i november 2000. (Foto: Heiko Junge / SCANPIX)
Akerselva vokste seg stor i november 2000. (Foto: Heiko Junge / SCANPIX)
Vannføringen i elver og vannstanden i innsjøer varierer gjennom året.

Den er normalt lav om sommeren, og stiger når høstregnet setter inn. Om vinteren synker nivået igjen, da blir nedbøren liggende som snø.

Om våren smelter snøen og vannføringen kan stige kraftig, spesielt dersom det også kommer regn.

Klarer ikke elvene å ta unna flommer vannet over. Det finner seg nye løp, og er fjellsiden bratt kan vannet spyle løs stein og jord som så raser ned.

Flom eller oversvømmelse?

Når NVE varsler flom legges varselet automatisk ut på forsiden av storm.no.
Når NVE varsler flom legges varselet automatisk ut på forsiden av storm.no.
Det er ikke nødvendigvis flom selv om elver og vann går over breddene sine. Det skal ganske mye vann til!

NVE har ansvaret for flomvarslingen i Norge, og de definerer en oversvømmelse som flom først når vannstanden stiger så høyt at det vanligvis går fem år mellom hver gang den når dette nivået.

NVE varsler stor flom når det i gjennomsnitt går 50 år mellom hver hendelse.

Her finner du NVS nettsider om flom og flomvarsling

Dersom NVE varsler flom legges det automatisk ut på forsiden av storm.no, se bildet over.

Flate områder

Flom er noe som først og fremst rammer de områdene der det er relativt flatt. De fleste store flommene i Norge har vært i de brede dalene på Østlandet og i Midt-Norge.

Det regner mer på Vestlandet, men der er fjellsidene bratt og elvene korte. Elveleiene har tilpasset seg perioder med mye nedbør, og regnet når havet før elvene har fått tid til å vokse seg store.

Under kan du sjekke hvilke områder i din kommune som er flomutsatt, artikkelen fortsetter under kartet. Klikk her dersom du bruker mobil.

Ødeleggelser

Norge ble delt i to da vårflommen gravde i stykker E6 ved Skibotn i Troms i mai 2010. (Foto: Svein Eriksen / SCANPIX)
Norge ble delt i to da vårflommen gravde i stykker E6 ved Skibotn i Troms i mai 2010. (Foto: Svein Eriksen / SCANPIX)
Vannet graver mest når det renner fort, og risikoen for at et uvær fører til ras er størst på Vestlandet og i Nord-Norge.

Flom fører også til jordskred. Når jorden mettes med vann blir den løsere, og kan skli ut som en elv av gjørme og ødelagt vegetasjon.

Finner vannet seg nye veier kan det føre til store ødeleggelser også der det er flatt. Boliger kan bli oversvømt, og veier gravd i stykker.

Tre personer omkom da et voldsomt regnvær utløste et jordras som fylte flere rekkehus med gjørme på Hatlestad i Bergen 14. september 2005. (Foto: Heiko Junge / SCANPIX)
Tre personer omkom da et voldsomt regnvær utløste et jordras som fylte flere rekkehus med gjørme på Hatlestad i Bergen 14. september 2005. (Foto: Heiko Junge / SCANPIX)

Når vannet senker farten legger det fra seg jord og stein som ble spylt løs lenger oppe, og fruktbare jorder har flere ganger blitt dekket av tykke lag med grus og sand etter en flom.

En svamp

Har det regnet en stund før det kommer mye nedbør øker faren for flom.

Jorden fungerer som en svamp, og kan suge opp mye vann. Men når den er mettet renner vannet bare av, og ned i elver og innsjøer

Isdemninger

Når isen går om våren kan isflak samle seg i elvene og demme dem opp. Bakom stiger vannstanden helt til isdemningen ryker, og enorme vannmengder strømmer ned elveløpet.

Slike flommer er spesielt farlige fordi vannet stiger svært raskt, og ofte etter at det er sluttet å regne.