John G. Bernander fra NHO og Torgeir Micaelsen, lederen i finanskomiteen.
John G. Bernander fra NHO og Torgeir Micaelsen, lederen i finanskomiteen.

NHO ønsker strammere statsbudsjett

Lederen av NHO er bekymret for eldrebølgen og velferdsstatens fremtid

John G. Bernander, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), er glad for at budsjettet nærmer seg tilbake til handlingsregelen. Men han skulle likevel ha ønsket at det var mye strammere.

– Nå har vi spist av det handlingsrommet vi hadde. Jeg skulle ønske at budsjettet hadde vært strammere, mye strammere. Nå er det bare noen få år til eldrebølgen slår til. Vi burde investere i vekst, industri og infrastruktur.

– Budsjettet er spredt ganske tynt utover, og da blir det ingen prioritering, sier han til God morgen Norge.

– Vanskelig å velge bort velferd

Torgeir Micaelsen, lederen av Stortingets finanskomité, sier at handlingsregelen ble brutt av gode grunner.

– Vi har brukt penger for å bekjempe arbeidsledigheten, og vi har lykkes. Når utlendinger kommer til Norge, spør de hva er det de har gjort for å holde arbeidsledigheten nede, og samtidig beholde den økonomiske veksten, sier Micaelsen.

Han sikter til at arbeidsledigheten i Norge er omtrent en tredjedel av gjennomsnittet i Europa.

Samtidig forsvarer han den tilsynelatende mangelen på prioritering i budsjettet.

– Jeg hører at budsjettet er både grått og kjedelig. Men det er fordi vi har klart å funne rom til mange viktige velferdssatsinger. Det er vanskelig å velge bort øremerkede tilskudd til barnevernet, velge bort opprustningen av veiene og jernbanen.

Frykter eiendomsskatt

Bernander sier at NHOs medlemmer er skuffet over manglende trekkraft i budsjettert for å skape flere arbeidsplasser. Særlig frykter han kommunale eiendomsskatter. I statsbudsjettet for neste år ønsker regjeringen å gi kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fra hoteller og annen næringseiendom, uten å måtte røre privat eiendom.

– Regjeringen tegner et ganske rosenrødt bilde av hva de forventer seg av private investeringer. Men jeg skulle gjerne han ønsket at den klarte å riste løs investeringsviljen. Dessuten burde vi ha satset på forskning og utdanning og ristet løs investeringslysten, sier han.

Hans inntrykk er at industriledere tør ikke å investere, siden de frykter for fremtiden.

Eldrebølgen nærmer seg

Bernander sier også at eldrebølgen nærmer seg med stormskritt, og han har vansker for å se hvordan staten skal takle den uten å hente penger fra andre kilder enn oljekildene, som kommer til å tømmes.

– Skal vi ta vare på dagens omsorgsnivået, trenger vi investeringer og arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri. Denne omstillingen fra oljeøkonomien har vi ikke sett enda. Regjeringen tar ikke de tøffe takene for å sikre inntekter for fremtidige generasjoner, sier han.

Micaelsen innrømmer at man ikke skal være hovmodig når det gjelder oljeinntektene i Norge. Men siden Norge fortsatt opplever økonomisk vekst vil han ikke endre kurs enda.

– Vi må ikke gi så mye gass at det koker over, sier Micaelsen.

Bernander mener at handlingsregelen burde ha vært brukt til verdiskapende investeringer. Men han gir honnør til regjeringen for å ha «surret seg til masten» med tanke på å holde industriskattene til 2004-nivå.