Paule  (Foto: Poppe/SCANPIX)
Paule (Foto: Poppe/SCANPIX)

Idrettspresidenten roser statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2011 går i riktig retning, mener idrettspresident Tove Paule.

- Det er gledelig å se at regjeringen følger opptrappingsplanen for momskompensasjon for varer og tjenester for frivilligheten med 212 millioner kroner. Samtidig vil jeg minne om at vi bare er halvveis før regjeringen har oppfylt sine lovnader. I 2014 skal det totalt være 1,2 milliarder kroner til momskompensasjon. I dag er det 608 millioner, skriver Paule i en pressemelding.

- Jeg registrerer også at regjeringen øker bevilgningen til momskompensasjonsordningen for idrettslag som bygger egne idrettsanlegg fra 50 til 60 millioner kroner. Det er bra med en økning, men vi tror at beløpet ikke dekker hele behovet. Norges Idrettsforbund (NIF) får god oversikt over det reelle behovet i løpet av året, og det vil bli en sak NIF eventuelt må komme tilbake til i revidert budsjett, mener idrettspresidenten.

Toppidrettsgymnasene får en økning på 700 000 kroner i 2011.

Tilsagnsrammen for kommunale lån til skole og svømmeanlegg økes med to milliarder. Innenfor denne rammen foreslås det en bevilgning på 673 mill. kroner som vil gå til å dekke renteutgifter. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2