Soldatgruppene i Afghanistan har en sterk ytre fiende. De er avskåret for kontakten med venner, familie og kolleger hjemme, og utvikler et sterkt samhold i Afghanistan som kan utvikle normer og regler som er annerledes enn her hjemme. Bilde fra filmen «Armadillo» (Foto: armadillothemovie)
Soldatgruppene i Afghanistan har en sterk ytre fiende. De er avskåret for kontakten med venner, familie og kolleger hjemme, og utvikler et sterkt samhold i Afghanistan som kan utvikle normer og regler som er annerledes enn her hjemme. Bilde fra filmen «Armadillo» (Foto: armadillothemovie)

Aslak Nore:
– Kanskje er krig bedre enn sex

Både Aslak Nore og forsker Siri Thoresen mener soldatenes utsagn er normalt, men ikke akseptabelt

Uttalelser som «Krig er bedre enn sex» og offiserers utsagn til norske soldater om at de er «rovdyr» og at talibansoldater er deres «bytte», har fått forsvarsledelsen til å reagere kraftig på det de omtaler som en ukultur.

Fare for vår sikkerhet

– Et argument for å være utrolig forsiktig, er at informasjon flyter raskt over landegrenser, advarer forfatter Aslak Nore.

I går la Dagbladet nett ut en video som viser hvordan norske soldater i Afghanistan manes til kamp og kalles «rovdyr» av en offiser. Taliban kalles bytte. Videoen ligger på You Tube, og kan enkelt komme en opprører i Afhanistan til hende.

Ifølge Nore er dette en god grunn til å vise bedre skjønn enn det har blitt gjort. Likevel er han ikke overrasket.

– Kanskje er krig bedre enn sex

Aslak Nore mener vi har en plikt til å sette oss bedre inn i det som skjer i Afghanistan.

– Norge er et trygt og rikt land. Men det er kanskje ikke så langt mellom oss og situasjonen i Afghanistan likevel, sier han.

Til alle tider har mennesker som har opplevd en stridsituasjon ment at det er en så sterk opplevelse at resten av livet ikke er verdifult.

– Kanskje er uttalelsen om at krig er bedre enn sex bare et uttrykk for noe veldig grunnleggende i mennesket. Kanskje det faktisk er sånn. Det høres kanskje rart ut, men jeg tror det er noe i det, sier Nore.

Han legger til at vi ikke skal bli ettergivende for uheldige holdninger. De skal slås ned på, spesielt hvis de er med på å forverre sikkerhetssituasjoner for nordmenn i Afghanistan og for deres operasjoner.

Ropte også kamprop

– Vi ropte også norønne kamprop, forteller Nore, som selv har vært i Telemark-bataljonen og tjenestegjort som NATO-soldat i Bosnia.

Han tror ikke uttalelsene om at krig er bedre enn sex, har så mye å si for den operasjonen som utføres i Afghanistan. Derimot synes han det er bekymringsverdig at det handler om ting som kan gjøre at de får sivilbefolkningen mot seg. Noe som kan bli et hinder for å løse oppgavene som skal løses. Her trekker han frem at soldatene skal ha sprayet dødningehoder på afghanske hus.

– Dersom den symbolikken de har omgjort seg med har gjort at de har brutt noen av krigens regler, skal og må de straffes. Men hvis det ikke er tilfelle bør vi ha mindre føleri og mer fokus på det som er viktig, nemlig hvordan oppdraget i Afghanistan best kan løses, sier Nore.

– Naturlig og normalt

Siri Thoresen er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hun understreker at det som nå har kommet fram er uttrykk for følelser og holdninger, men ikke handlinger som er utført.

– Det vi har sett er ikke nytt. Det er naturlig og normalt. Ikke galt, men heller ikke akseptabelt, sier Thoresen.

Tenk deg selv at noen prøver å skade barnet ditt. Eller om noen prøver å gå til angrep på deg.

– Det mobiliserer kanskje et hevnbehov eller en hevnlyst. Kanskje du ville føle en glede over å skade noen som har skadet noen som står deg nær, tror Thoresen.

Hun mener vi skal ha en veldig høy toleranse for slike reaksjoner.

– De hjemme skjønner ikke de ute, og de ute skjønner ikke de hjemme, sier hun.

Et ledelsesansvar

Thoresen mener vi bør være oppmerksom på det vi kaller dehumanisering. Det betyr at vi begynner å beskrive, eller tenke på en gruppe mennesker som mindre verdt, og mindre menneskelige enn oss. Vi ser på dem som en flokk, og ikke som enkeltindivider.

– Begreper som byttedyr er en slags indikasjon på det. Det er mye lettere å skade mennesker som ikke er så mye verdt som deg. Fienden blir redusert til skadedyr, sier Thoresen.

Soldatgruppene i Afghanistan har en sterk ytre fiende. De er avskåret fra kontakten med venner, familie og kolleger hjemme. De utvikler et sterkt samhold i Afghanistan som hun mener kan utvikle normer og regler som er annerledes enn her hjemme.

– Det er et ledelsesansvar å forebygge uheldige holdninger, og det må skje der krigen føres og i de enkelte gruppene. Det er i gruppa de uheldige holdningen vil utvikle seg, og må tas der og da, sier Thoresen.