Trond Bjørnenak
Trond Bjørnenak

Økonomiprofessor roper varsku

NHH-professor Trond Bjørnenak gir Tippeliga-klubber kort frist til å gjennomføre drastiske tiltak.

Norske fotballklubber er i krise, det mener professor i økonomi, Trond Bjørnenak.

- Jeg tror ikke de har et lite problem, men et betydelig problem. De må nå kutte i kostnader som er vanskelig å kutte i, sier Bjørnenak til TV 2 Sporten.

Bjørnenak referer til kostnader klubbene har i lønn til administrasjon og spillere. Professoren har vanskelig for å se at klubbene vil klare å gjennomføre så drastiske kutt som nødvendig.

- Det er krise i fotball-Norge på kort sikt. Med mindre man har noen som er villige til å sette store penger inn i det her, så går det ikke i hop på lang sikt heller, sier Bjørnenak til TV 2 Sporten.

Har studert budsjettene
NHH-professoren sett på budsjetter og resultattall i tre av landets største fotballklubber. Rosenborg, Brann og Viking får alle stryk i sin budsjettering.

- Man har vært alt for optimistisk i forhold til nivået på kostnadssidene. Man bør se på kostnadene og reforhandle kontrakter. En mer langsiktig tenkning vil være lurt. Klubbene bør legge budsjetter for flere år og ikke kun fokusere på neste år. Det bør man

Dramatiske konsekvenser
- Konsekvensen hvis denne typen økonomistyring fortsetter?

- Ganske enkelt så kan den ikke fortsette. De kan ikke overleve på dette nivået. Så man blir nødt til å gjøre noe med det.

Norske fotballklubber går med enorme underskudd. Store kutt i spillerlønninger har blitt foretatt i flere klubber som et tiltak for å minske skadene etter tapte inntekter. Bjørnenak mener verdien av spillertroppen blir vurdert som som høy.

- Lønnsnivået spiller inn på to måter. Det ene er at kostnadene det gjeldene året blir for høye. Det er også sånn av verdien av kontrakten for klubben blir mindre. Det gjør at man både har et kosnadsproblem, men også et problem knyttet til hvilke verdier man sitter på i klubben.