Riksadvokat Tor Aksel Busch på pressekonferansen. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)
Riksadvokat Tor Aksel Busch på pressekonferansen. (Foto: Holm, Morten/Scanpix)

Riksadvokaten ber kommisjonen vurdere Treholt-saken på nytt

For å klargjøre om fakta rundt pengebeviset tilsier at saken skal gjenopptas.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg har først lyst til å understreke at de beskyldninger som kom knyttet til pengebeviset ble tatt med stort alvor av oss, sa riksadvokat Tor Aksel Busch da han åpnet pressekonferansen i dag.

Busch mottok i dag et brev fra Treholts advokat Harals Stabell, der Stabell på vegne av Treholt ber riksadvokat Busch og og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad vurdere sin habilitet i forhold til en gjenåpning av spionsaken mot Treholt.

– Er inhabil

I brevet skriver Stabell: « På vegne av Treholt gjøres det gjeldene at riksadvokat Tor Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er inhabile, og derfor må vike sete i forhold til videre påtalemessig behandling av nye opplysninger og spørsmålet om disse bør lede til gjenåpning av Treholt-saken.»

Brevet formaliserte spørsmålet om Busch og Qvigstads habilitet i saken. På forhånd hadde spørsmålet blitt reist av flere, sa Busch under pressekonferansen.

– Vi registrerte at det særlig fra domfelte selv og personer i kretsen rundt han, stadig ble reist spørsmål om vår habilitet. På den ene siden kommuniserte advokaten slik at han forventet at vi gjorde noe, på den annen side reiste andre stadig mer nærgående spørsmål om vi var habile til å gjøre det advokaten ønsker å undersøke, sa Busch til pressen.

Ville kontakte Stabell

Han redgjorde også for sin kontakt med justisdepartementet i saken:

– I går ble jeg kontaktet av departementråden i justisdepartementet, og orientert om at departementet hadde vært i kontakt med advokat Stabell, som ikke ville fremsette en formell habilitetsinnsigelse mot påtalemyndigheten. Men samtidig kjennegav han at hans klient ikke hadde tillit til meg og Qvigstad, sa Busch.

Ifølge Busch var hans intensjon å skrive til Stabell, for å spørre hva han egentlig forventet. Før han kom så langt hadde imidlertid Stabell levert habilitetsinnsigelsen.

– Det er ikke sikkert det finner gjengklang hos dere, men uaktet den habilitetsinnsigelsen, har vi gjort noe i dag som vi mener er riktig. Jeg har tilskrevet gjenopptagelseskommisjonen, som har hatt saken til behandling tidligere. De har ikke minst vurdert pengebeviset, og anmodet og begjært at kommisjonen starter undersøkelser for å klarlegge faktum, sa Busch.

– Tar ikke opp saken på nytt

Han understreket imidlertid at det ikke er det samme som at saken blir tatt opp på nytt:

– I henhold til straffeprosessloven må det foreligge en begjæring om gjenopptagelse før noen tar en sak under behandling. Jeg understreker at det ikke er begjært gjenåpning til fordel for Treholt fra påtalemyndigheten, men vi har anmodet kommisjonen om å gjenåpne den tidligere saken, og å fortsette undersøkelsene av pengebeviset.

Han mener Stabell og Treholt kunne gjort det samme selv, men registrerer at det ikke er blitt gjort.

– De kunne skrevet en linje om at de ville ha saken gjenopptatt, lagt ved boken og noen eksemplarer av Aftenposten. Men de har av grunner jeg ikke vet, ikke fremsatt en slik begjæring, sa Busch.

– Et klokt trekk

Ved å overlate til gjenopptagelseskommisjonen å granske nye beviser, fjerner Busch fokuset på spørsmålet om sin egen habilitet inntil videre.

– Nå trenger man ikke se på habilitet, den diskusjonen er satt på vent. Dukker det opp en ny sak må man vurdere habilitetsspørsmålet på nytt, sier politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten.

Stanghelle mener det var et klokt trekk fra Busch.

– Det er et trekk som virker udiskutabelt. Jeg har vanskelig for å se hvem som kan være misfornøyd med dette, sier han til TV 2.