VIL IKKE ANKE: Forsvarer John Christian Elden sier til TV 2 at klienten hans godtar dommen fra tingretten.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB.
VIL IKKE ANKE: Forsvarer John Christian Elden sier til TV 2 at klienten hans godtar dommen fra tingretten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB.

Idrettsleder og TV-profil dømt til ubetinget fengsel for underslag

En tidligere landslagsutøver har blitt dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for grovt underslag som leder for et stort idrettslag.

Dommen ble avgitt i tingretten.

Det bekrefter vedkommendes advokat, John Christian Elden, som også sier at dommen ikke vil bli anket.

– Dommen er vedtatt. Han vil trolig få hjemmesoning med fotlenke i to måneder, har lagt seg flat, betalt tilbake lånene og ønsker bare å bli ferdig med saken, sier Elden til TV 2.

Misbrukte kredittkort og forfalsket bilag

Saken gikk som en tilståelsessak.

Den tidligere landslagsutøveren, som har fungert som TV-ekspert etter endt aktiv karriere, har innrømmet grovt underslag i sitt virke som daglig leder i et stort norsk idrettslag.

Mellom april 2018 og februar 2019 tillegnet han seg cirka 400 000 kroner gjennom å misbruke kredittkortet han fikk av klubben. Han har også innrømmet å ha forfalsket bilag, slik at han fikk utbetalt høyere utlegg enn han var berettiget til. Han var også siktet for «å gi seg selv private lån uten hensikt å tilbakebetale».

Forfalsking av bilag har retten sett på skjerpende.

Den domfelte ba om samfunnsstraff, men dette ble ikke gitt.

– Retten finner ikke at det er slike særlige forhold i denne sak at samfunnsstraff bør anvendes. Det vises her til at allmennpreventive hensyn særlig gjør seg gjeldende i saker som dette. Det underslåtte beløp er stort og siktede har brutt den tillit han har hatt som daglig leder. Selve underslaget er skjedd ved flere belastninger, over flere måneder. Det foreligger ikke noen rehabiliteringssituasjon og heller ikke andre særlige grunner som tilsier at det skal reageres med samfunnsstraff, står det å lese i dommen.

Retten fant «siktedes uforbeholdne tilståelse» som formildende.