FUNNET HER: Drapssiktede Tom Hagen (70) har forklart til politiet at han fant trusselbrevet på en rød stol i entreen.
FUNNET HER: Drapssiktede Tom Hagen (70) har forklart til politiet at han fant trusselbrevet på en rød stol i entreen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lørenskog-saken:

Politiets eksperter mener forfatteren av trusselbrevet er norsk

Nye eksperter som har vurdert trusselbrevet for politiet, mener at det «mest sannsynlig er forfattet av en eller flere personer med norsk som førstespråk».

Det sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til NRK.

Etter det TV 2 er kjent med, gjorde politiet tilsvarende undersøkelser av trusselbrevet tidlig i etterforskningen. Ekspertene som så på brevet den gangen, kom til motsatt konklusjon: At brevskriveren trolig er fra et land utenfor Skandinavia.

Siden har flere medier publisert brevet, hvorpå en rekke eksperter har uttalt seg om innholdet. De aller fleste ekspertene har ment at forfatteren behersker norsk bedre enn vedkommende gir uttrykk for.

Britisk ekspert

Høsten 2020 engasjerte politiet den britiske lingvisten Tim Grant til å undersøke brevet med hjelp av en norsk lingvist.

En utfordring ved arbeidet har, slik TV 2 forstår det, vært å finne en lingvist som ikke har lest hele eller deler av trusselbrevet, ettersom flere medier har gjengitt brevet ordrett.

Til TV 2 skriver påtaleleder Hanssen at de har gjort omfattende undersøkelser av brevet, som de mener er et sentralt spor i saken.

«I tillegg til sakkyndige vurderinger av innholdet er det også gjort analyser av oppsett, språk, dialekter og lignende. I tillegg er det gjennomført omfattende kriminaltekniske undersøkelser, herunder av papir, blekk, printer, fingeravtrykk, dna osv.», skriver han.

Han ønsker ikke å gå inn på hvilke svar undersøkelsene har gitt.

«Når det gjelder den siste sakkyndige undersøkelsen mottok politiet rapporten den 11.02.21. Mandatet for de sakkyndige var her å undersøke om brevet er forfattet av person(er) med norsk som førstespråk eller andrespråk. De sakkyndiges vurdering er at brevet mest sannsynlig er forfattet av en eller flere personer med norsk som førstespråk», skriver han.

– Planlagt villedning

I trusselbrevet, som er adressert til Tom Hagen (70), står det at kona hans Anne-Elisabeth Hagen (68) er kidnappet. Det står også at han må betale ni millioner i kryptovalutaen monero for å få henne tilbake.

Brevet er skrevet på svært gebrokken norsk.

Politiet mener brevet er del av en omfattende og planlagt villedning fra Tom Hagens side. De mener at kona hans aldri har vært kidnappet, men at hun er drept i sitt eget hjem.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men har hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Hans forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere politiets utspill om at de nå mener forfatteren av trusselbrevet er norskspråklig.

Relatert