Sykepleiere skeptisk til pliktig avhold

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å endre helsepersonelloven slik at helsepersonell vil få forbud mot å drikke alkohol åtte timer før de skal på jobb. Men sykepleierne er skeptiske.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Sykepleierforbund mener forslaget kan gripe inn i sykepleieres privatliv og fritid, uten å kunne vise til noen gevinst. Det er også uklart hvordan det praktisk skal gjennomføres.

– Det er viktig å understreke at Sykepleierforbundet er enig med departementet i at det er bekymringsfullt at helsepersonell som jobber med pasienter har rusproblemer. Det har heldigvis ikke vært mange slike saker, men en sak er en for mye, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet

– Nettopp fordi vi tar dette så alvorlig, har Sykepleierforbundet hatt policy på nulltoleranse på bruk av rusmidler av ulike slag. Vi ønsker å beholde nulltoleransen, og mener dette er godt nok ivaretatt i dagens helsepersonellov. Samtidig gjør arbeidsmiljøloven det mulig for arbeidsgiver å teste ansatte ved mistanke om misbruk, sier Normann.

Normann stiller seg også undrende til hvordan testing av ansatte utenfor arbeidstid faktisk skal kunne foregå. (©NTB)