Tøyen Ambulanse (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)
Tøyen Ambulanse (Foto: Holm, Morten/SCANPIX)

AMK-saken fra Tøyen henlagt

Spesialenheten for politisaker har henlagt anmeldelsen mot de ansatte ved AMK-sentralen etter ambulansebråket på Tøyen i januar.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var den 6. januar 2010 advokat Shahzad Nazir leverte en politianmeldelse på vegne av Døndu Tulums etterlatte.

Den 3. februar besluttet Riksadvokaten at Spesialenheten for politisaker skulle ha ansvaret for etterforskning, og påtaleansvar for saken, mot Oslo universitetssykehus og de ansatte der.

Konkluderer med henleggelse

Den tyrkiske kvinnen døde etter å ha ventet forgjeves på en ambulanse.

Familien anmeldte Oslo universitetssykehus, ansatte ved AMK-sentralen, helsepersonell og ansatte i politiet.

TV 2 har fått tilgang til vedtaket hvor konklusjonen er henleggelse. Statens Helsetilsyn har foreløpig ikke konkludert i saken.

17 personer er avhørt

17 personer er avhørt av Spesialenheten, hvorav sju ansatte ved AMK. Også lydloggene, som TV2 har tidligere avslørt, er gjennomgått.

Anmeldelsen er vurdert etter helsepersonell loven og straffeloven.

Operatørene får kritikk

Men til tross for henleggelsen får spesielt to av operatørene kritikk i vedtaket:

«Medisinsk operatør N.Ns opptreden i den første samtalen var etter Spesialenhetens vurdering ikke i tråd med retningslinjene gitt i Medisinsk Indeks».

Det fremkommer også at Statens Helsetilsyn i sin påtalevurdering til Spesialenheten har gitt uttrykk for at N.Ns yrkesutøvelse utgjør et avvik fra kravet i helsepersonell loven i forhold til forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

Også den andre AMK-operatøren får kritikk, men avviket ansees ikke så stort at det innebærer en overtredelse av straffeloven.

– Flere feil ble begått

Spesialenheten mener imidlertid at det ble begått flere feil fra ansatte både hva gjelder tidspunkt for å beslutte å aktivere rød respons fra ambulanse og i kommunikasjonen med pårørende.

De etterlattes advokat varsler imidlertid at de slettes ikke er ferdig med saken.

– Mine klienter er svært overrasket over avgjørelsen om henleggelse av straffesaken. Det fremkommer klart av avgjørelsen at begge AMK-operatørenes handlemåte avviker fra kravene til forsvarlig og omsorgsfull hjelp, sier advokat Shahzad Nazir.

Han vil ha et møte med de etterlatte onsdag og da vil det tas stilling til om hvordan de velger å forholde seg til avgjørelsen.

– Høyst sannsynlig vil avgjørelsen begjæres overprøvd, sier Nazir.