ÅPNER PENGESEKKEN: Finansminister Jan Tore Sanner legger i dag frem en ny lønnsstøtteording som skal stimulerer bedrifter i korona-krise til å ta tilbake permitterte i arbeid.
ÅPNER PENGESEKKEN: Finansminister Jan Tore Sanner legger i dag frem en ny lønnsstøtteording som skal stimulerer bedrifter i korona-krise til å ta tilbake permitterte i arbeid. Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB

Regjeringen foreslår å forlenge lønnskompensasjonen

Regjeringen foreslår å forlenge lønnskompensasjonen fram til 30. juni. I tillegg vil den bevilge ytterligere 100 millioner kroner til bedriftsintern opplæring.

.mer fram i forslaget som ble lagt fram fredag.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb. I tillegg vil denne ordningen gjøre det lettere å hente tilbake folk som kan jobbe med å forberede bedriften på den dagen aktiviteten tar seg opp igjen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Fredag klokken 12.00 presenterte finansminister Jan Tore Sanner en ny ordning for lønnsstøtte til bedrifter som ønsker å få permitterte tilbake i jobb.

Ordningen ønskes velkommen av alle de største organisasjonene i arbeidslivet, NHO, LO og Virke. I tillegg vil bedrifter som tar tilbake permitterte eller arbeidsledige kunne motta inntil 25 000 kroner i lønnsstøtte fra staten per måned.

Ordningen gjelder alle bedrifter som kan dokumenter minimum femten prosent omsetningstap på grunn av korona-situasjonen. De er sikret et lavere beløp som gradvis stiger. Maksbeløpet på 25 000 kroner per ansatt gjelder bedrifter som har hatt mer enn 70 prosent i tapt omsetning.

Den nye lønnsstøtteordningen gir en langt lavere egenandel for bedriftene enn ordningen som ble lansert i fjor. Da var egenandelen omkring 70 prosent for bedriftene. Nå skal denne etter det TV 2 forstår senkes til under 50 prosent. Dermed håper regjeringen og partene at langt flere permitterte og ledige vil få tilbud om å komme tilbake på jobb, til tross for korona-utfordringene i næringslivet.

Den forrige ordningen ble svært lite brukt. Av rammen på 4 milliarder som ble satt av til bedriftene, ble bare 4 prosent brukt. Arbeidsgiverne mente den gang at ordningen ble for uforutsigbar og for kostbar. Enkelte bedrifter som fikk lønnsstøtte fra staten opplevde til og med å tape penger på å benytte ordningen.

I den nye ordningen vil enkelte av de gamle begrensningene bli fjernet, blant annet det absolutte kravet om at bedrifter som mottar lønnsstøtte forplikter seg til ikke å permittere flere ansatte.

Det er ventet at den nye lønnsstøtteordningen særlig vil treffe bedrifter innen reiseliv, servering og kultur, samt andre bransjer som har forhåpninger om å komme i gang igjen ganske snart. Mange av disse virksomhetene ligger i store byer, men også mange reiselivsbedrifter i distriktene vil kunne ha god nytte av en fornyet og forbedret lønnsstøtteordning, sier kilder TV har vært i kontakt med.

For å kunne søke om lønnsstøtte fra staten må bedriftene kunne vise til et omsetningstap på minst 15 prosent. Denne utbetales i etterkant. Dersom bedriften i løpet av perioden får høyere omsetning, bortfaller retten til lønnsstøtte.

Regjeringen har foreløpig anslått at den nye lønsstøtteordningen vil koste 100 millioner kroner.

– Virke har jobbet for en lønnsstøtteordning som er forutsigbar, fleksibel og raus nok til å fungere. Vi er fornøyd med at regjeringen har møtt oss på mange områder. Med denne ordningen kan veien tilbake til jobb bli kortere enn veien ut av pandemien, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Arbeiderpartiet og LO mener den nye ordningen har enkelte åpenbare svakheter.

– Høyreregjeringen slår beina under egen ordning ved å ikke forhindre selskap som får støtte i å permittere andre ansatte. Nye permitteringer og oppsigelse bør bety at støtten opphører, sier Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen.

Relatert