Justisminister Knut Storberget (Ap) har fått sitt ønske oppfylt. Norske asyltall stuper og er nå de laveste i Europa.  (Foto: God morgen Norge)
Justisminister Knut Storberget (Ap) har fått sitt ønske oppfylt. Norske asyltall stuper og er nå de laveste i Europa. (Foto: God morgen Norge)

– Vi får kjeft når det kommer for mange, og kjeft når det kommer for få

Norge har den kraftigste nedgangen i antall asylsøkere i hele Europa. Svenskene vi få tre ganger så mange asylsøkere i år sammenliknet med Norge.

Men dette betyr, ifølge justisminister Knut Storberget, ikke at vi har stengt døra.

Døra på gløtt

– Det høye nivået som vi var på i fjor, som var det høyeste i Europa per innbygger, har begynt å normalisere seg, sier Storberget til God morgen Norge.

Dørsprekken er blitt litt smalere, når det i år kanskje kommer mellom åtte og ti tusen mennesker, i motsetning til i fjor da det kom 17 300 asylsøkere til Norge.

Les også: Hvem skal feire jul i Groruddalen?

Ond spiral

Sylo Taraku, assisterende generalsekretær i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) mener at Norge er med på å skape en ond spiral med sin asylpolitikk.

– Norge sender, gjennom en rekke innstramninger i politikken, et signal om at vi fører en streng asylpolitikk, sier han.

Taraku tror dette kan være årsaken til at vi ser en nedgang i ankomster til Norge. Det har nemlig ikke vært noen nedgang i ankomster til Europa.

– Når flere asylsøkere velger andre land fremfor Norge, blir landene nødt til å gjøre seg mindre attraktive, sier Taraku.

Han mener at vi på denne måten får en strengere asylpolitikk i Europa, og at rettssikkerheten da blir lavere.

– Jeg er ganske overbevist om at regjeringens tiltak bidrar til at vi får lavere antall på ankomstene, sier Knut Storberget.

Hjem med verdigehet

Hittil i år har Norge returnert over 6 000 asylsøkere til opprinnelseslandet. Det er langt flere enn tidligere år.

– Når noen returneres med tvang melder flere seg for frivillig retur, selv til de ganske omstridte områdene, sier justisministeren.

Så langt i år har 976 personer reist hjem frivillig. Det er en økning på 61 prosent fra i fjor, skriver UDI på sine hjemmesider.

– Det er bedre å reise hjem i verdighet, og også få med seg noen penger for å kunne etablere seg på nytt, sier Storberget.

Påregn hjemreise

Justisministeren er enig i at dette bidrar til å sende et signal til de i opprinnelseslandet om at om du får nei på søknaden din i Norge, så må du påregne hjemreise.

– Når asylsøkere som har fått nei ikke reiser, så ødelegger det for alle de andre søkerne som har en god sak, sier han.

– Har Somalia blitt trygt?

Sylo Taraku i NOAS mener at endringene i praksisen ikke tilsvarer endringen i opprinnelseslandene.

– Fra returstopp er det plutselig ok å sende asylsøkere tilbake til Hellas. Somalia har plutselig blitt trygt. Og har virkelig forholdene i Palestina blitt bedre?, spør Taraku.

Storberget understreker at det er UDI og UD sitt ansvar å vurdere disse reglene. Han er uenig i at saksbehandlingen har blitt politisert.

– Når det gjelder retur til disse landene mener vi at man skal ta en ny vurdering. Men vi må se på muligheten for at asylsøkere fra for eksempel Afghanistan skal få muligheten til å etablere et liv i hjemlandet når det etter hvert blir roligere forhold, sier Storberget.