FANGEOPPRØR: Det skal være et fangeopprør på gang i fengselet hvor nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland sitter i Kongo, skriver Dagbladet.  (Foto: STRINGER/Afp)
FANGEOPPRØR: Det skal være et fangeopprør på gang i fengselet hvor nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland sitter i Kongo, skriver Dagbladet. (Foto: STRINGER/Afp)

Moland og French reddes av ny paragraf

Det pågår nå et aktivt diplomati for å hente de tidligere soldatene Tjostolf Moland og Joshua French hjem til soning i Norge.

Bare tre ganger tidligere har norske myndigheter brukt paragraf 13 i «Lov om overføring av domfelte» for å hente nordmenn som soner i utlandet hjem til Norge. Ifølge Justisdepartementet er det første gang en offisiell delegasjon reiser til et annet land med den ferske paragrafen i bagasjen.

Departementsråd Morten Ruud fra Justisdepartementet leder den norske delegasjonen som denne uken har oppholdt seg i Kongo. Delegasjonen returnerer til Norge på mandag.

Moland og French er dømt til døden i det som observatører og juridiske eksperter har omtalt som en farselignende rettssak. Likevel jobber altså norske myndigheter med å få til soningsoverføring til Norge.

Kan overføres

Det juridiske grunnlaget finnes i en lite brukt paragraf i «Lov om overføring av domfelte». Loven trådte i kraft i 1993 mens paragraf 13 ble tilføyd så sent som i 2001.

Her heter det : «Hvis det foreligger særlige grunner, kan Kongen bestemme at en strafferettslig reaksjon som innebærer frihetsberøvelse pålagt ved en rettskraftig avgjørelse i en annen stat, kan fullbyrdes her i riket selv om det ikke følger av avtale som nevnt i §§ 3, 9 eller 12.»

Dette er altså en unntaksbestemmelse som sier at en domfelt kan overføres til Norge, selv om han ikke er dømt i et nordisk land (regulert i egen lov), eller dersom han er dømt i et land som ikke har ratifisert den europeiske overføringskonvensjonen. Flere land utenfor Europa har sluttet seg til konvensjonen, blant annet Bolivia, men ikke Kongo.

LES OGSÅ: French og Moland risikerer lang soning i Norge

Vil ikke spekulere

Kilder i Justisdepartementet sier det er umulig å spekulere i lengden på straffen som eventuelt skal sones i Norge.

Siden Norge ikke har dødsstraff, skal de i utgangspunktet sone en dom tilsvarende det de ville fått for samme forbrytelse i Norge. Men trolig blir det solid fratrekk for tiden de har sittet under svært kummerlige soningsforhold i Kongo.

Justisdepartementet opplyser at paragraf 13 kun er brukt to tre ganger tidligere, blant annet i en sak fra Sør Amerika. Men de sakene ble løst ved skriftlig saksbehandling. Det er altså første gang at en offisiell norsk delegasjon reiser til utlandet med paragraf 13 i bagasjen.

Bakgrunn: Moland og French dømt til døden igjen