Fremskrittspartiets Christian Tybring Gjedde går hardt ut mot Arbeiderpartiets Lise Christoffersen og deres innvandringspolitikk.
Fremskrittspartiets Christian Tybring Gjedde går hardt ut mot Arbeiderpartiets Lise Christoffersen og deres innvandringspolitikk.

– Hvem skal de kristne barna i Groruddalen leke med?

Lederen av Oslo Fremskrittsparti mener at norsk kultur og norske verdier skvises ut på grunn av innvandringen. Han gir Arbeiderpartiet skylda.

Christian Tybring-Gjedde, lederen av Oslo Fremskrittsparti, setter ting på spissen i studioet i God morgen Norge i dag. Han fortsetter å angripe Arbeiderpartiets innvandringspolitikk, eller mangelen på sådan:

– Jeg angriper Ap fordi de er samfunnsarkitekten som har styrt Norge de siste 40 eller 50 årene. Innvandringen startet på 70-tallet og siden den gangen har det vært en eksplosiv utvikling. Det vi spør om er om Ap har en plan med dette. Vi opplever flere steder at norsk kultur områder skvises ut, sier Tybring-Gjedde.

– Groruddalen er et eksempel, der har du skoler med 97-98% innvandrerungdom, og da spør jeg, hvem skal feire jul, påske og pinse i Groruddalen? Hvem skal de kristne, etnisk norske barna som er igjen der, leke med? Hvem skal de feire bursdager hos, spør Tybring-Gjedde.

– Hvorfor gifter ikke innvandrere seg i Norge?

Tybring-Gjedde sier at tempoen i innvandringen er for hurtig og at det hindrer en integrering. Ifølge Frp-lederen er det er visse ting som må ligge i bunn når man ska innvandring som må assimileres av innvandrere: Likeverd, likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet, sekulære rettsregler og demokrati

– Jeg har fortalt Jonas Gahr Støre at de seks helt grunnleggende verdier må ligge i bunn, skal du få en integrering. Det vi opplever i dag, er at innvandringen går så hurtig, at innvandrere tar med seg opprinnelseslandet kultur til Norge, de viderefører patriarkalisme, viderefører diskriminering av kvinner, henting av ektefelle i opprinnelseslandet, gjerne fetter eller kusine, sier Tybring-Gjedde.

– Hvorfor kan det ikke være slik at innvandrere gifter seg i Norge, spør han.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at Tybring-Gjedde vil styre hvem innvandrere skal gifte seg med, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talskvinne, Lise Christoffersen.

Svartmaling av virkeligheten

– Hvis halvparten av det Tybring-Gjedde sa nå var sant, så hadde det virkelig vært grunn til bekymring, men sånn er det heldigvis ikke, sier Arbeiderpartiets Lise Christoffersen.

– Norsk integreringspolitikk går i hovedsak ganske bra, hvis vi f.eks. ser på sysselsetting blant innvandrere i Norge, så er forskjellen i sysselsetting mellom dem og nordmenn mye mindre enn i andre land. Nå skal vi ikke underslå at det er noen problemer, at ledigheten er høyere blant innvandrere, innrømmer hun.

Men Christoffersen mener likevel at Tybring-Gjedde er på en farlig vei, og at han fokuserer på det negative fremfor det positive.

– Han hetser innvandrere og ikke etnisk norske, noe som for så vidt stemmer ganske bra med Frps program, som sier at man skal begrense tilgangen til Norge fra den tredje verden. Uansett om det er mennesker på flukt eller mennesker som søker arbeid, sier Christoffersen og mener Frp prøver å svartmale virkeligheten.

Beriker det norske kulturlivet

Drammen har nesten like stor prosent fremmedkulturelle innbyggere som Oslo. Ifølge Christoffersen setter drammensfolk pris på den kulturen innvandrere tar med seg.

– 70 prosent av nordmenn synes at innvandrerkulturen beriker det norske kulturlivet, sier Ap-politikeren, og viser til årlige målinger gjort av SSB.

Christoffersen vedgår at hun ser ting i de norske innvandrermiljøene som hun ikke liker.

– Men da er utfordringen å gjøre noe med dette. Vi ser at vi klarer dette. Nå er det jo innvandrerjentene som stormer inn til norske utdanninger til eksempelvis jus og medisin, sier hun. Vi må gripe fatt i det positive. Men da må også det norske samfunnet slippe dem til, slik at de kan bli de gode rollemodellene, sier Christoffersen.

Hun sier at Frp kutter alle poster i statsbudsjettet som kan bidra til bedre integrering, som introduksjonsprogrammer og integreringstilskudd.