STYRELEDER: Robert Hermansen var styreleder for et reindriftsselskap som nå slås konkurs. (Foto: TV 2)
STYRELEDER: Robert Hermansen var styreleder for et reindriftsselskap som nå slås konkurs. (Foto: TV 2)

Hermansens rådgiver fakturerte Store Norske for ti mill

Samtidig investerte han millionbeløp i et selskap hvor Hermansen var privat involvert.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det skulle bli et gullkantet eventyr. Robert Hermansen satset stort på reinkjøtt fra Finnmarksvidda. Den tidligere direktøren i Store Norske fikk god hjelp av nære kontakter fra kullselskapet på Svalbard.

Investerte og fakturerte

TV2 kan i dag avsløre at Hermansens mangeårige rådgiver i det statlige kullselskapet selv investerte over to millioner kroner i reinkjøtteventyret. Investeringen kom samtidig med at konsulenten fakturerte Store Norske for minst ti millioner kroner.

Begge er nå siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap mot Store Norske. Konsulentens advokat, mener at investeringen klienten gjorde i reinkjøttselskapet har naturlige forklaringer.

– Fordi han kunne starte et nytt selskap uten gjeld, og bygge på de positive forretningsverdier som var dyrket fram i form av merkenavn. Og han greide også å skaffe en ny og bedre avtale med kjøperne, sier advokat Anders Brosveet til TV 2.

Lånte av underleverandør

TV 2 har gjennom en serie reportasjer fortalt om tidligere Store Norske-direktør Robert Hermansens nære forhold til selskapets underleverandører, samt at han privat har mottatt penger og lån fra underleverandører. Også entreprenørselskapet LNS hjalp Hermansen med reinkjøttselskapet - i form av et lån på én million kroner.

– Uklokt, men jeg kan ikke se noe galt i det, var Hermansens kommentar da TV 2 intervjuet ham i juni.

Hermansen skaffet en million kroner fra LNS, og i tillegg kom det altså inn to millioner fra Hermansens rådgiver. Det var viktig å få penger inn til reinkjøttselskapet.

Dokumenter TV2 har fått tilgang til viser nemlig at Hermansen, som var styreleder i selskapet, personlig hadde garantert for lån på rundt 3 millioner kroner. Dersom reinselskapet ikke fikk penger, ville kreditorene kunne kreve Hermansen personlig.

– Nå kjenner ikke jeg detaljene i hva Hermansen har garantert for, men når et selskap får inntekter ved å selge sine merkenavn og så videre, så vil det nødvendigvis gå til å dekke selskapets gjeld, sier Brosveet.

Prisen gikk ned med 2 mill

Hermansens rådgiver skal ha investert 2.067.00 i reinselskapet. Noen måneder senere skifter imidlertid aksjene eier – Hermansen får aksjene av rådgiveren. Prisen er nå redusert til 67.000 kr.

– Hvorfor selger din klient seg ut så kort tid etter at han har investert i selskapet?

– Fordi prosjektet på det tidspunktet hadde havarert, og fordi aksjene da ikke hadde noen verdi. Han hadde fått en avslutning på kontrakten fra kjøper, og uten kjøper har ikke dette noen verdi, sier Brosveet.

Likevel - reinselskapet gikk med overskudd, og driften fortsatte også det påfølgende året. Nå kan altså pengekarusellen ende i retten.

Hermansen selv ønsket ikke å kommentere saken.

Dette er saken:

* Store Norske Spitsbergen Kullompani (SNSK) har siden 1916 drevet kullgruvedrift på Svalbard. Selskapet eies 99,9 prosent av den norske stat og har spilt en viktig strategisk rolle for norsk tilstedeværelse på den arktiske øygruppen.

* Robert Hermansen var direktør for Store Norske Spitsbergen kulkompani fra 1999 til 2008. Hermansen har fått æren for at selskapets drift ble lønnsom. Da han sluttet ble det reist en byste av ham i Longyearbyen.

* TV 2 har i en serie reportasjer satt søkelyset på Hermansen og hans private relasjoner til underleverandører av Store Norske.

* I en rapport fra meglerhuset Pareto, slaktes avtalene med tre underleverandører som uforståeølig dyre og langvarige. Det dreier seg om landtransport av kull på Svalbard med selskapet Leonard Nilsen & Sønner (LNS), sjøfrakt av kull fra Svalbard med rederiet Jebsen og salg av kull med det tyske selskapet Oxbow.

* Ingen av avtalene ble lagt ut på anbud, hverken da de ble inngått eller fornyet.

* Robert Hermansen mottok et privat lån på en million kroner fra LNS mens han fortsatt var direktør på Svalbard. LNS investerte også 2 millioner kroner i et av Hermansens private selskaper, Mineralutvikling. LNS fikk aldri aksjer for investeringen

* TV 2 har også avdekket at Hermansen i 2004 ønsket å kjøpe 49,9 prosent av aksjene i Store Norske. Han var villig til å betale 100 millioner kroner for aksjene. Pengene skulle han få låne av de tre underleverandørene, det tyske selskapet SSM (som har senere skiftet navn til Oxbow).

* Styret i Store Norske har engasjert revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers og advokatfirmaet BA-HR for å granske alle sider av disse avtalene. I slutten av juni ble en foreløpig rapport overlevert styret. Granskerne mener å ha funnet forhold som kan være straffbare. Selskapet har derfor bedt politiet se på saken.

* Robert Hermansen har trukket seg fra flere av sine offentlige styreverv etter TV 2s avsløringer, deriblant som styreleder i Troms Kraft.