Rektor, Norges Handelshøyskole, Jan I. Haaland. (Foto: TV 2/)
Rektor, Norges Handelshøyskole, Jan I. Haaland. (Foto: TV 2/)

Kunnskaps-Norge trenger engasjerte foreldre

NHH-rektor mener engasjerte foreldre er nøkkelen til fremtiden for kunnskaps-Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Behovet for studenter som satser på høyere utdanning øker i norsk nærings- og samfunnsliv. NHH-rektor mener foreldre spiller en nøkkelrolle for å lykkes.

Avgjørende rolle for karrieren

Norsk nærings- og samfunnsliv skriker etter kloke hoder og studenter som både er kvalifiserte og motiverte til å satse høyere utdannelse. I årene som kommer vil behovet for kunnskap og kompetanse øke.

– Det er helt klart at vi beveger oss i retning av et samfunn som har stadig mer behov for både kompetanse og kunnskap på alle nivåer. Og det er også sånn at de aller fleste yrker blir mer og mer kunnskapskrevende over tid fordi vi skal betjene et stadig mer komplisert samfunn, sier NHH-rektor Jan Haaland.

Haaland som er leder for Universitets- og høgskolerådet, mener foreldres interesse og påvirkning spiller en avgjørende rolle for karrieren til skolebarn.

Som TV 2 har påpekt i flere reportasjer, mener eksperter og fagfolk at for mange foreldres evne til å motivere og inspirere skolebarn er ikke god nok. Flere foreldre gjør en god jobb, men mange kan yte mer.

Må legge grunnlaget tidlig

– Mitt budskap er at for å utnytte de talentene den enkelte har i det kunnskapssamfunnet som vi lever i, så må de forberede seg, så må de ta utdannelse og da må de legge grunnlaget tidlig. Og foreldrene spiller da en veldig i viktig rolle i å få den gode starten på det løpet, presiserer Haaland overfor TV 2 Nyhetene.

– Hva er viktig sett fra ditt ståsted?

– Mitt ståsted er å ha fokus på høyere utdanning og forskning og få den kompetansen og kunnskapen som vi trenger for fremtiden. Men da er vi helt avhengig av at vi har motiverte stimulerte elever gjennom grunnskolen og videregående skole som da ser behovene for høyere utdanning og ser seg selv i en rolle der de går igjennom høyere utdanning og har den kunnskapen som samfunnet trenger for fremtiden, avslutter Haaland.