Sterk økning i saker til domstolene

Antallet straffesaker inn til domstolene økte sterkt i første halvår i år, og tvistesakene er så mange at domstolene ikke får sakene unna før nye strømmer inn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statistikken fra domstolene viser en markant økning både i antall straffesaker og tvistesaker. Domstolsadministrasjonen er bekymret, spesielt for de mange fengslingssakene, går det fram av halvårsrapporten.

- Økningen innenfor fengslingssakene er spesielt bekymringsfull, fordi dette er saker som krever en rask avgjørelse og således en bemanning som er dedikert og står i beredskap, sier Tor Langbach, direktør i Domstoladministrasjonen.

Når det gjelder straffesaker, viser antall nye saker i første halvår i år at det har vært en økning på 30 prosent i løpet av de siste fem årene.

- Tvistesaker ligger på et historisk høyt nivå. Domstolene klarer ikke lenger å avvikle saker i samme tempo som nye kommer inn, sier Langbach.

Saksinngangen økt med hele 35 prosent i Oslo tingrett og 49 prosent i Bergen tingrett. Både i disse to domstolene, og landet for øvrig, er fortsatt saksinngangen på et høyt nivå for ressurskrevende saker som familiesakene. (©NTB)