SVART MARKED: Norske tollere finner stadig flere falske merkevarer. (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)
SVART MARKED: Norske tollere finner stadig flere falske merkevarer. (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)

Femdoblet beslag av falske merkevarer

Tollerne finner mer valuta og piratvarer.

I august i fjor hadde tollerne beslaglagt smuglervaluta for 20 millioner kroner, i år er tallene 32 millioner på samme tid. Aldri før har det vært beslaglagt så mye valuta.

Kraftig økning

For kopivarer er økningen enda sterkere.

– Ved utgangen av juli hadde Tollvesenet beslaglagt 174.000 falske merkevarer til en verdi av 35 millioner kroner, mot 31.000 beslag verdt 16 millioner kroner på samme tid i fjor, forteller toll- og avgiftsdirektør Bjarne Røse.

– Mye av den beslaglagte valutaen stammer fra narkotikahandel, prostitusjon og hvitvasking. Ved å beslaglegge valutaen tar vi tak i utbyttet og den bakenforliggende økonomiske kriminaliteten, sier Røse.

25 forhold anmeldt

De 935 regnskapskontrollene og 93.800 import- og eksportkontrollene Tollvesenet har gjennomført første halvår, har avslørt forsøk på å unndra 323 millioner kroner.

81 av forholdene er alvorlige økonomiske overtredelser, og 25 av dem er så grove at de er anmeldt. (©NTB)