ATV FØRERKORT I SIKTE?: Stadig flere ATV ulykker gjør at fagfolk begynner å etterspørre en egen opplæring og førerkort for ATV kjøretøy (Illustrasjonsfoto).  (Foto: Runar Moen, namdalsavisa/ANB)
ATV FØRERKORT I SIKTE?: Stadig flere ATV ulykker gjør at fagfolk begynner å etterspørre en egen opplæring og førerkort for ATV kjøretøy (Illustrasjonsfoto). (Foto: Runar Moen, namdalsavisa/ANB)

Vil ha førerkort for ATV

Stadig flere skader og ulykker med firhjulingene.

– Vi har sett et økende antall kjøretøyer og at antallet ulykker har økt kraftig, selv om det relativt sett fremdeles ikke er spesielt høyt, sier Finn Harald Amundsen, fagdirektør i Vegdirektoratet, til Aftenposten.

Kjøretøyet er i vinden og i fjor var det registrert over 30 000 ATV-kjøretøy i Norge, skriver Namdalsavisa.

Har ikke full oversikt

Aftenposten har det siste året skrevet om 14 alvorlige ulykker med firhjulinger, men det finnes lite informasjon om det totale antallet ulykker med ATV-kjøretøy på landsbasis.

Vegdirektoratet arbeider nå med å kartlegge omfanget av ulykker med firhjulinger.

– Vi gjennomgår nå alle dødsulykker med motorsykkel siden 2005, som vi har veldig gode opplysninger om. Når vi har gjort det, kommer vi til å gjøre det samme for ATV-ulykker. I samarbeid med bransjen vil vi se om vi for eksempel bør sette i gang opplæringstiltak, sier Finn Harald Amundsen, fagdirektør i Vegdirektoratet.

Ingen egen kjøretøygruppe

ATV er ingen egen kjøretøygruppe, men kan registreres som moped, motorsykkel eller som traktor avhengig av blant annet bruksområde, hastighet og vekt. Dette medfører en aldersgrense for bruk og krav til førerkort til moped eller bil for bruk som ikke er organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsportforbund.

ATV-kjøring er også populært blant barn, men for at mindreårige skal kunne kjøre lovlig med firhjuling stilles visse krav.

Hovedregelen er enkel: barn kan bruke ATV'er som max går seks km/t. Dersom ATV'en går raskere enn 6 km/t, må den registreres. Dersom egenvekten på ATV'en er under 150 kg, kan den registreres som moped og sjåføren må dermed være over 16 år og ha mopedlappen. Dersom ATV'en ikke fyller vilkårene for å registreres som moped, må den registreres som firehjuls motorsykkel og da må man ha førerkortklasse B for å kjøre ATV'en. Det innebærer at sjåfør må være over 18 år og inneha førerkort for personbil.

Åpner for diskusjon

I alle tilfeller stilles det imidlertid ingen krav til spesialopplæring i bruk av ATV-kjøretøyet, og det er derfor opp til brukerne selv å lære seg sikker kjøring. Firhjulinger i høy hastighet på utfordrende terreng kan fort velte, og Amundsen tror mange førere undervurderer hvor krevende det er å håndtere ATV-kjøretøy.

I nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2010–2013 åpner imidlertid Statens vegvesen for å gjøre ATV til en egen kjøretøygruppe med egne krav til opplæring og førerkort, på linje med det man har for kjøring med snøscooter eller motorsykkel.

– I dag kreves ingen spesialutdanning eller trening utover den du skaffer deg selv. Det er et problem. Jeg har inntrykk av at mange av ulykkene skjer på grunn av mangel på kompetanse, sier Bård Morgen Johansen i Trygg Trafikk til Adressa.

Du kan lese mer om bil og trafikk hos namdalsavisa.no - klikk her