HØYTEKNOLOGISK GUIDING: Tromsø er en prøvekommune for den nye teknologien. (Foto: Anders Mildestveit)
HØYTEKNOLOGISK GUIDING: Tromsø er en prøvekommune for den nye teknologien. (Foto: Anders Mildestveit)

Turister guides med GPS i Tromsø

Ny norsk teknologi kan erstatte turistguidene på busser, ferjer og skip. Torsdag ble GPS-guiding presentert i Tromsø.

Innovasjon Norge har satset  9,5 millioner kroner på gründerprosjektet NaviGuiding, og på en buss som nå tilbyr sightseeing i Tromsø er all informasjon turistene får gjennom lyd og bilder,  GPS-styrt.  Ny teknologi - Naviguiding er en helt ny form form for teknologi der vi guider gjennom navigasjon som er nettbasert og gjennom satelitter. Så det er en ny form for GPS-guiding som vi lanserer i dag, forteller gründer og daglig leder Belinda Andersen. Med