lederlonn_montasje
lederlonn_montasje

Statseide selskaper utelater sjefslønninger fra årsrapportene

Riksrevisjonen kritiserer statseide selskaper for manglende åpenhet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 Nyhetene fortalte i forrige uke at Riksrevisjonen i en ny rapport konkluderer med at lønningene til administrerende direktører i statseide selskaper de to siste årene har økt dobbelt så mye som sjefslønninger flest.

Undersøkelsen er delvis basert på selskapenes egne årsrapporter, som inneholder opplysninger om daglig leders lønn og godtgjørelser.

Ifølge Riksrevisjonen forutsatte flertallet i næringskomiteen ved behandlingen av St.meld. nr. 13 (2006-2007) at de statlige selskapene skal ha en lønnspraksis som er åpent kommunisert. I Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse framgår det blant annet at alle elementer av godtgjørelse til daglig leder og de enkelte ledende ansatte bør framgå av årsrapporten.

Men bare fem av de ti heleide selskapene Riksrevisjonen har undersøkt, spesifiserer godtgjørelse til ledende ansatte utenom administrerende direktør.

«Det kan på denne bakgrunn stilles spørsmål ved om lønnspraksis i tilstrekkelig grad kommuniseres åpent, i samsvar med næringskomiteens forventninger», skriver Riksrevisjonen.

– Forholder oss til kravene

De fem heleide selskapene der Riksrevisjonen ikke finner spesifisert informasjon om lønn og godtgjørelse til ledergruppen er Mesta konsern AS, Argentum AS, Vinmonopolet AS, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF.

TV 2 har vært i kontakt med alle de fire regionale helseforetakene. Ingen av disse spesifiserer lønn til ledergruppen.

– Årsaken til at vi ikke har rapportert om dette i årsrapporten er at vi forholder oss til kravene vi får fra vår eier som er Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet har laget en detaljert mal for innholdet i årsrapporten basert på kravene i regnskapsloven. Vi rapporterer selvfølgelig om andre lederlønninger dersom vi får krav om det fra vår eier, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Vest Camilla Loddervik til TV 2 Nyhetene.

– Vi har aldri oppfattet dette som noe krav fra vår eier, og har følgelig ikke tatt det med i årsrapporten. Men vi kommer naturligvis til å ta dette med i framtidige årsrapporter dersom vår eier ønsker det. Helse Nord har på forespørsel alltid oppgitt ledernes lønninger, sier infosjef i Helse Nord, Børre Arntzen, til TV 2 Nyhetene.

30 millioner

TV 2 fikk i dag på forespørsel oversikter fra helseforetakene som viser lønnen til 27 direktører i ledergruppene i foretakene, som i 2009 samlet var på drøye 30 millioner.

Dersom en bare sammenligner lønnen til direktører som har vært ansatt i hele perioden 2007-2009, har ledergruppen i Helse Sør-Øst uten administrerende direktør økt lønnen sin med 8 prosent, ledergruppen i Helse Midt-Norge 11 prosent, ledergruppen i Helse Nord 12 prosent, og ledergruppen i Helse Vest 14 prosent.

TV 2 har på forespørsel også fått tilsendt oversikt over lønningene til ledergruppen i Mesta konsern AS og Argentum AS. Vinmonopolet AS opplyser til TV 2 at de ikke vil offentliggjøre ledende ansattes lønninger utover det som er spesifisert i årsrapporten.

– Skal ikke være hemmelighold

Helse- og omsorgsdepartementet hevder de bare følger gjeldende regelverk.

– Det vi har bedt helseforetakene forholde seg til er det som er Nærings- og handelsdepartementets retningslinjer. Men vi ønsker ikke noe hemmelighold, tvert imot, sier statssekretær Ragnhild Mathisen (Ap) til TV 2 Nyhetene.

– Vinmonopolet sier de ikke vil opplyse om dette?

– Det skal ikke være noe hemmelighold om dette. Vi er opptatt av åpenhet og derfor vil vi også se på praksisen og se på om det er grunn for å legge opp til enda større åpenhet i årsrapportene, sier Mathisen.