Foto: gd.no/ANB
Foto: gd.no/ANB

Slik forsøker de å snike unna bompengene

Men dette er til ingen nytte.

Tror du at det hjelper å passere bomstasjonen midt i vegen for å unngå regning? Da må du tro om igjen. Det kan heller gå i motsatt retning - at det blir dyrere å passere, skriver gd.no.

Enkelte bilister på Gausdalsvegen legger seg enten i motsatt kjørefelt, eller inn mot midten av veien, når de passerer bomstasjonene ved prestegård eller Lundgård.

Ved passering på denne måten vises ikke noe lyssignal, uten at det sparer deg for de 18 kronene en passering koster.

- Dette er et kjent problem på flere av våre bomstasjoner. Det er laget en løsning for at disse også blir fotografert, og kjøretøyene blir identifisert via bilde av bilen, sier Vidar Raa i Bro- og Tunnelselskapet AS, som drifter bommen.

Les også: Dette koster det.

- Kan bli dyrere

BEVISET: Her er beviset på at du blir fotografert uansett hvor i veibanen du ligger. Foto: Bro- og tunnelselskapet AS/gd.no/ANB
BEVISET: Her er beviset på at du blir fotografert uansett hvor i veibanen du ligger. Foto: Bro- og tunnelselskapet AS/gd.no/ANB

Det vises ikke noe lyssignal ved passering på denne måten. Det er fordi leseutstyret ikke registrerer brikken du har i bilen.

Dermed krever det mer ressurser for å administrere bildene, noe som kan slå tilbake på deg som bilist.

- Det gjør at bomstasjonen krever større kostnader til administrasjonsarbeid. På lengre sikt kan det bli dyrere for bilistene å passere bommen, sier Einar Søberg i Statens vegvesen.

Trafikkfarlig

Søberg kjenner til denne passeringsmåten, som ikke bare er et problem på Gausdalsvegen.

Les også: Prøver å lure bomstasjoner

- Det er et kjent problem over hele landet. Det skaper trafikkfarlige situasjoner. Bilistene tjener ikke noe på å passere på denne måten, sier han.

- Kan det hjelpe å for eksempel legge inn midtdeler på vegen?

- Da blir det et fysisk skille mellom vegbanene, men det er ikke noe tiltak vi har tenkt å innføre med det første. Dersom dette problemet vokser kan det være en løsning, sier han.

Lite kjennskap

Politiet i Lillehammer kjenner lite til dette problemet, mens Gausdal lensmannskontor ikke har hørt om det i det hele tatt.

Ved bompasseringen på Gausdalsvegen er det ikke dobbel sperrelinje mellom kjørefeltene. Det gjør det lovlig å krysse veibanen. Du må allikevel ha en god grunn for å gjøre det.

- Alle skal forholde seg til trafikkreglene. Trafikklover sier at man må ha en grunn til å krysse vegbanen, og å gjøre det for å unngå avgift er ikke en gyldig grunn, sier Roald Sveen i politiet, som ikke utelukker at det kan bli aktuelt å ha kontroll dersom problemet fortsetter.

Her kan du lese mer om bil og trafikk i motormagasinet hos gd.no