Fengselsstraff for finansjuks

En fondsforvalter og to medhjelpere er dømt til fengsel for skattesvik og ulovlig handel med verdipapirer. I tillegg inndras 10 millioner kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Borgarting lagmannsrett fastslår at forvalteren lekket innsideinformasjon til mellommenn. Han og de to medtiltalte har også brutt flere av reglene for egenhandel.

Ansatte i verdipapirforetak er underlagt strenge restriksjoner for hva slags handel de har lov til å utføre på egne vegne.

Omfattende brudd på verdipapirloven

Fondsforvalteren er dømt til fengsel i ett år og tre måneder, mens de to andre tiltalte fikk dommer på henholdsvis sju og fem måneder. To av de dømte får inndratt henholdsvis 6,8 og 3 millioner kroner.

I dommen beskrives omfattende brudd på verdipapirhandelloven over en periode på fire år. Saken dekker rundt 1.000 transaksjoner med en samlet verdi på om lag 1 milliard kroner. Omfanget gjør at saken skiller seg tydelig fra tidligere saker om ulovlig egenhandel. Det foreligger derfor ingen relevant rettspraksis på området.

– Viktig signal

– Dommen er et viktig signal til ansatte i finansbransjen om at bevisste omgåelser av egenhandelsreglene er alvorlig kriminalitet og skal straffes hardt, sier statsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til NTB. Han tar det også som en bekreftelse på at det har vært en riktig strategi å sette fokus på verdipapirforetakene.

– Den bekrefter også at vi har evne til å avdekke komplisert og viktige saker, sier Koss. (©NTB)