Rødt-politiker fikk bot for telefonsjikane

Rødt-politiker Beret Werner må betale 10.000 kroner i bot og finne seg i at mobiltelefonen hennes blir inndradd fordi hun bombarderte direktør Terje Sjeggestad i UNE med SMS-er.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er Høyesterett som nå har fastholdt dommen i lagmannsretten og forkastet Werners anke. I tingretten ble hun imidlertid frifunnet fordi retten mente SMS-ene ikke ble omfattet av straffeloven.

– Trusler

Det var Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda (UNE), som anmeldte Werner for «påvirkning av offentlig tjenestemann ved trusler» etter at han gjennom fem sommeruker ble bombardert med tekstmeldinger der han ble gjort personlig ansvarlig for det som måtte skje med returnerte afghanske asylsøkere.

I Høyesteretts avgjørelse blir det påpekt at en enkelt eller noen få av disse meldingene i utgangspunktet ikke gir grunnlag for straffeforfølgelse. Men det store antall meldinger, sendt daglig over et lengre tidsrom, gjør at saken kommer i en annen stilling.

Behov for vern

– Den vedvarende påpekningen av at Sjeggestad vil bli holdt personlig ansvarlig av avsenderen og av et ukjent «vi», var dessuten egnet til å skape utrygghet hos mottakeren, mener Høyesterett.

Retten slår dessuten fast at Werner hadde full anledning til å ytre seg offentlig både om hjemsendelse av afghanske asylsøkere og om Sjeggestads rolle i dette, noe hun også gjorde.

Personer i en slik stilling som det å være sjef for UNE har imidlertid i likhet med andre et behov for vern mot plagsom opptreden som krenker deres fred, fastslår Høyesterett. (©NTB)