Høyesterett støtter UNE i sak om lesbisk asylsøker

En iransk kvinne som fikk asyl i Norge fordi hun var lesbisk, risikerer at asylet tilbakekalles fordi hun seks måneder senere giftet seg med en iransk mann.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Begrunnelsen for å gi henne asyl var hennes seksuelle legning og de problemer hun som lesbisk risikerer ved retur til Iran. Etter at hun giftet seg med en mann, mente både Utlendingsdirektoratet (UDI) og ankeinstansen Utlendingsnemnda (UNE) at grunnlaget for asylstatusen ikke lenger var til stede.

Kvinnen brakte saken inn for tingretten, som fastslo at grunnlaget for asyl ikke lenger var til stede, men mente at vedtaket i UDI likevel var åpenbart urimelig og derved ugyldig. Staten anket, men lagmannsretten avviste anken og fastslo at bare endringer i kvinnens hjemland og ikke endringer i hennes personlige forhold kan rettferdiggjøre et endret asylvedtak.

Nå har likevel Høyesterett gitt utlendingsmyndighetene rett.

I en enstemmig dom blir lagmannsrettens avgjørelse opphevet på prinsipielt grunnlag. Retten slår fast at flyktninger som etter endring i sine personlige forhold ikke lenger risikerer forfølgelse i hjemlandet, ikke uten videre har krav på fortsatt asyl. Retten avviser at bare endrede forhold i hjemlandet kan berettige en opphevelse av innvilget asyl slik lagmannsretten mente.

Statens hovedargument under saken var at asyl etter sin natur er midlertidig. Når omstendighetene som tilsa asyl har endret seg, vil behovet være borte. Dette gjelder både endringer i hjemlandet og endringer av personlige forhold, mener utlendingsmyndighetene.

Og det gjorde Høyesterett også. (©NTB)