PS bussbilde (Foto: Demokraten.no/ANB)
PS bussbilde (Foto: Demokraten.no/ANB)

Denne reklamen er for drøy

Nå fjernes den så raskt som mulig.

Sparebank 1 har besluttet å trekke den mye omtalte bussreklamen som pryder baksiden av en del busser. Det skriver demokraten.no

Flere opplever reklamen som distraherende og trafikkfarlig. Det mener også Vegdirektoratet.

Saken ble omtalt i Demokraten 27. mai. Da Vegdirektoratet fanget opp problemstillingen kom reaksjonen raskt.

- Det er ingen tvil om at denne ”reklamen” er av en slik art at den plassert på et kjøretøy som ferdes i trafikken, vil rammes av vegtrafikklovens paragraf 3, første ledd, sier juridisk seniorrådgiver i Statens vegvesen, Vegdirektoratet til Demokraten.

LES SAKEN HER: Nei, denne bussen kommer ikke mot deg

Sjåføren har hovedansvaret

- Denne paragrafen har følgende bestemmelse: ”Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødvendig hindret eller forstyrret”.

- Dermed er det ingen tvil om at denne reklamen, slik den er plassert, bryter med lovverket. Vi har vært i kontakt med Sparebank 1, som eier reklamen og gjort den oppmerksom på forholdet, sier Gjelsvik.

- Dersom det skulle skje en trafikkulykke som kan relateres til reklamen er det faktisk sjåføren på bussen som vil sitte med hovedansvaret, sier Gjelsvik.

Vakte oppsikt

I går ble det kjent at Sparebank 1 nå vil fjerne reklamen så raskt det lar seg gjøre praktisk. Det skjer på bakgrunn av reaksjonen fra Vegdirektoratet.

Det er reklamebyrået "Clear Channel" som har utformet reklamen for Sparebank 1.

Den er av en slik karakter at den vakt oppsikt på veiene. Litt for mye oppsikt etter Vegdirektoratet og lovverkets smak.

Farlige situasjoner

Demokraten har fått flere henvendelser fra folk som mener reklamen er distraherende og at den kan skape farlige situasjoner.

En som er glad for at reklamen nå blitt trukket tilbake er hovedtillitsmann for sjåførene i Borg Buss, Roger Larsen.

Ettersom bussjåførene vill få hovedansvaret i et ”worst case” scenario – stod Larsen i startgropa for å reagere.

I heisen

- I og med at Sparebank 1 nå har trukket reklamen slipper vi jobben med å forfølge saken videre. Det hadde vi vært nødt til å gjøre i og med Vegdirektoratets klare konklusjon om at reklamen bryter med lovverket.

Vi ønsker jo minst av alt at noen av våre sjåfører skal havne ”i heisen” på grunn av en slik sak, avslutter Roger Larsen.

Du kan lese mer om bil og trafikk på demokraten.no - klikk her