TRUSSEL: Forsvarsdepartementet mener at datalagringsdirektivet vil kunne utgjøre en sikkerhetstrussel. (Foto: Colourbox)
TRUSSEL: Forsvarsdepartementet mener at datalagringsdirektivet vil kunne utgjøre en sikkerhetstrussel. (Foto: Colourbox)

Kripos angriper Barneombudet

Kripos-topp sier pedofile slipper unna fordi datatrafikk ikke lagres.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kripos mener Norge bryter FNs barnekonvensjon og angriper Barneombudet for uvitenhet fordi ombudet er negativ til EUs datalagringsdirektiv.

Assisterende Kripos-sjef Ketil Haukaas sier at enkelte teletilbydere ikke fører IP-logger i det hele tatt. Han sier til Aftenposten at det er frustrerende at pedofile slipper unna fordi viktig bevismateriale ikke lagres hos teletilbyderne.

– Norsk slettepraksis er uforsvarlig og fører til at vi jevnlig må droppe saker, også saker vi får fra samarbeidende tjenester i utlandet. Bevisene er ofte sterke. På saker fra utlandet kan vi ofte lett se at overgrepet er utført i Norge. Vi kan for eksempel se norske yoghurtbegre på bildene, sier Haukaas.

Ingen lagringsplikt

– Norske selskaper er pålagt å slette alle IP-logger innen 21 dager, men har ingen plikt til å lagre, sier Haukaas.

Han understreker at barn er aktive på sosiale medier, og Kripos vet at voksne forsøker å utnytte det.

– Jeg lurer på om Barneombudet i det hele tatt er klar over at enkelte selskaper ikke lagrer i det hele tatt, sier Haukaas, som er svært kritisk til at Barneombudet i høringsrunden for EUs datalagringsdirektiv var negativ til direktivet som vil pålegge teletilbydere å lagre all trafikkdata, men ikke innhold, i minimum seks måneder.

– Søkt argumentasjon

Barneombudets nestleder Knut Haanes sier at ombudet er godt kjent med politiets argumentasjon, men at ombudet også har merket seg motargumentene.

– Den ensidige fokuseringen på at direktivet alene skal trygge barn mot seksuelle overgrep, synes noe søkt, sier Haanes, som også trekker fram hvor enkelt det vil være å omgå direktivet. (©NTB)