Per Sundnes 2
Per Sundnes 2

Per Sundnes og samboeren Tore risikerer straff for ulovlig øgle

Samboerparet har hemmelig, eksotisk øgle som kjæledyr hjemme i leiligheten. Den er ulovlig etter norsk lov.

Grand Prix-nestoren Per Sundnes og legesamboeren Tore Lenngren holder et ulovlig, eksotisk dyr hjemme i leiligheten i Oslo.

«God kveld Norge» får bekreftet at øglen har blitt vist frem under de mange Grand Prix-festene til samboerparet. Men kjendisen vi har vært i kontakt med vil ikke gå i detaljer, da personen sier Sundnes og Lenngren har villet holde dyret hemmelig.

Se videoreportasje av kameleonen i videoen øverst i saken.

Politiet: – Bot eller fengsel

Dyret, en Yemen-kameleon, er forbudt ved lov i Norge, og paret risikerer nå straffeforfølgelse fra Mattilsynet og Politiet, samt at dyret mest sannsynlig vil bli avlivet.

– Strafferammen er ett års fengsel, i grovere tilfeller to års fengsel. Det vanlige fra politiets side er å gi bøter i størrelsesorden 10.000 kroner, sier politiadvokat Christian Stenberg ved Finans- og miljøtjenesten ved Grønland Politikammer.

(Saken fortsetter under bildet)

Kameleon
Kameleon

Kameleonen blir trolig avlivet

Mattilsynet i Oslo ønsker ikke å uttale seg om den konkrete saken før den er etterforsket, men kan på generelt grunnlag redegjøre for hva som skjer når de får tips om ulovlig hold av eksotiske dyr.

– Det er enten avlivning eller omplassering til en dyrepark som er aktuelt. Det siste er aktuelt hvis det er spesielt bevaringsverdige arter, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

– Hvis det ikke er det da?

– Da blir de normalt avlivet.

Etter det «God kveld Norge» erfarer er ikke Yemen-kameleonen spesielt bevaringsverdig. Dermed vil dyret mest sannsynlig bli avlivet hvis Mattilsynet får tak i det.

– Kameleonen tilhører Tore

Da «God kveld Norge» konfronterer Per Sundnes med det ulovlige dyreholdet innrømmer han at det stemmer at de har en kameleon i leiligheten.

– Men kameleonen tilhører Tore, hevder Sundnes.

Men selv om Sundnes hevder at han ikke eier dyret, kan han likevel bli staffet. Ifølge forskriften er nemlig også selve dyreholdet ulovlig:

«Det er forbudt å innføre, selge, kjøpe, gi bort, ta imot eller å holde som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte fremmedartede (eksotiske) pattedyr, krypdyr, padder, frosk og salamander».

Hevder samboeren har godkjente papirer

– Det er ifølge Mattilsynet ulovlig og straffbart å ha eksotiske øgler i private hjem, vet du det?

– Tore har papirer på at han har lov til å ha kameleonen. Han fikk papirer på det før den nye loven ble gjeldende.

– Hvem fikk han lov fra?

– Det var fra Landbruksdepartementet, svarer Sundnes.

Direktoratet: - Har ikke gitt noen tillatelser for kameleon

Men forklaringen til Sundnes støttes ikke av instansene «God kveld Norge» har vært i kontakt med.

Landbruksdepartementet har gitt fra seg ansvaret for håndheving av loven og henviser videre til Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning. Ifølge begge disse er det kun noen få personer som har dispensasjon fra forskriften, og etter det de kjenner til har ingen privatpersoner fått dispensasjon til å holde øgler.

Forskrift av 1976 om import og hold av eksotiske dyr satte forbud mot omsetning og privat hold, mens de som hadde dyr da forbudet kom fikk anledning til å søke om dispensasjon. Nært 50 personer fikk beholde privat sine dyr, disse fikk en tillatelse fra LMD (Landbruks- og matdepartementet, journ.anm.) med eget navn og hvilke arter det dreier seg om. Bare slanger befinner seg på denne lista, skriver Øystein Størkersen i Direktoratet for naturforvaltning i en e-post til «God kveld Norge».

Han er kritisk til Sundnes egen forklaring om at samboeren Tore Lenngren har dispensasjon fra lovverket.

– Etter dette er det ukjent for oss at det er gitt noen tillatelse til hold av kameleoner i Norge, noe jeg etter 20 år i DN aldri har hørt om før. Vi har dog hatt beslag i ulovlig holdte eksemplarer. DN (Direktoratet for naturforvaltning, journ.anm) skal også gi tillatelse til hold av alle typer krypdyr, og vi i DN har ikke gitt noen tillatelser for kameleon etter at eget lovverk på dette feltet kom fra 1981, etter det jeg kjenner til, skriver han.

Forklaringen slår sprekker

Skulle det allikevel medføre riktighet at Per Sundnes` kjæreste Tore Lenngren har dispensasjon for å holde en kameleon, må han da ha anskaffet denne før forskriften kom i 1976.

Men allikevel har paret et forklaringsproblem:

En Yemen-kameleon kan nemlig bare bli cirka 10 år gammel, og all avl på kameleonene er ulovlig. Siden loven ble vedtatt i 1976 ville kameleonen da være minimum 34 år gammel i dag.

«God kveld Norge» tar kontakt med Sundnes og legesamboeren Tore Lenngren igjen for å konfrontere dem med opplysningene. Ingen av dem besvarer telefonoppringningene, men Sundnes skriver i en kort SMS at han ikke vil snakke mer om saken.

«Min partners hobbyer er ikke noe jeg bruker tid i media på. Spør meg om ESC du», skriver Sundnes.

«God kveld Norge» har vært i kontakt med Pers samboer Tore Lenngren på SMS, uten at han har svart direkte på sprørsmål i denne saken. Etter gjentatte forsøk både per telefon og tekstmeldinger har han ikke ønsket å gi noen kommentar eller besvart spørsmålene om å fremlegge dispensasjonspapirene hans samboer Per hevder han har.

Se gratis videoer fra «God kveld Norge» på TV 2 Play

På Facebook? Følg «God kveld Norge» her

Få de siste kjendisnyhetene på SMS: Send GKN til 1984 (kr. 1,- pr. mld)