Opphever frifinnelse for bruk av rødt kors

Tøyen Tannlegevakt er i to rettsinstanser frifunnet for bruk av en logo som ligner Røde Kors-emblemet. Nå har Høyesterett opphevet dommen, og lagmannsretten må behandle saken på ny.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Røde Kors-emblemet er vernet gjennom Genevekonvensjonen, på grunn av betydningen for vern av syke og sårede i en konflikt, og de som bruker emblemer som ligner, kan straffes etter norsk lov.

Tannlegevaktens logo består av et rødt kors med en tann i midten og fire A-er på korsets armer.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente Tøyen Tannlegevakt ikke kunne straffes etter lovens bestemmelser, men Høyesterett har i ankebehandlingen kommet til at lagmannsrettens lovanvendelse ikke er riktig. Dermed må saken på ny behandles i lagmannsretten. (©NTB)