Kvinesdal kirke der evangelisten Aril Edvardsen ble bisatt mandag.  (Foto: Schrøder, Tor Erik /SCANPIX/)
Kvinesdal kirke der evangelisten Aril Edvardsen ble bisatt mandag. (Foto: Schrøder, Tor Erik /SCANPIX/)

Staten tapte tomtefestesak

Kirkens eiendommer er også omfattet av tomtefestelovens vanlige regler, fastslår Høyesterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høyesterett kom onsdag fram til at instruksen om å gi tomtefestere av Opplysningsvesenets fonds eiendommer gunstigere vilkår enn andre tomtefestere ved innløsning, er i strid med Grunnlovens paragraf 106.

Flertallet på ni dommere forkastet statens anke. Fire dommere kom til at instruksen ikke er i strid med Grunnloven.

Staten må betale omkostninger

Staten ved Kirkedepartementet ble også pålagt å betale over 2 millioner kroner i saksomkostninger til Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), som brakte saken inn for rettssystemet.

Kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) sier til NTB at alle de pågående innløsningssakene vil bli stanset.

– Jeg kan ikke kommentere dommen nærmere nå. Inntil videre må vi ta den til etterretning. Jeg vil be regjeringsadvokaten gå gjennom domspremissene, så får vi ta det videre derfra, sier hun.

Krf fornøyd med dommen

– Nok en gang slås det fast at selv ikke en flertallsregjering kan handle i strid med Grunnloven. Jeg forventer at regjeringen kompenserer for det tapet som Opplysningsvesenets fond har tapt, sier nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen.

– For andre gang på kort tid blir regjeringsvedtak kjent grunnlovsstridig. Jeg er glad for at Høyesterett nok en gang har satt en klar grense for hvordan denne regjeringen kan opptre, fortsetter hun.

– En viktig dom

Dommen betyr at Opplysningsvesenets fond (OVF), som forvalter de kirkelige eiendommene, kan følge vanlige regler når det gjelder innløsning ved tomtefeste.

Direktør Egil K. Sundbye i OVF er glad for dommen som han mener er en klar bekreftelse på Kirkens rett til egne verdier.

– Dommen er særdeles viktig i en tid med endringer i forholdet mellom stat og kirke. Det er godt å få bekreftet at verdiene i OVF kan bevares for Kirken, sier han til NTB.

Også Sundbye betegner dommer som et knusende nederlag for regjeringen.

Milliardverdi

Avgjørelsen i Høyesterett betyr milliarder for Opplysningsvesenets fond, som forvalter de kirkelige eiendommen.

Flertallet pekte på at instruksen fører til at OVF taper betydelige deler av lov- og avtalefestet innløsningssum og festeavgift.

1.120 eiendommer er allerede innløst etter instruksens vilkår til nesten 44 millioner kroner. Hadde vanlige regler blitt fulgt, ville OVF fått inn rundt 315 millioner kroner.

Totalt har fondet regnet ut at det ville ha tapt 1,5 milliarder kroner dersom statens instruks hadde blitt stående.

Skal sikre kirkens verdier tilfaller kirken

Hensikten med paragraf 106 da den ble vedtatt i 1814, var å sikre at verdiene av det kirkelige gods skulle tilfalle kirken.

Flertallet kom til at paragrafen fortsatt var levende, selv om forutsetningen har forandret seg i løpet av nesten 200 år.

Høyesterett kom til at det ikke kunne være avgjørende om Stortinget hadde bygget på at forskriften ikke kom i strid med Grunnloven.

(©NTB)