ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette er kontrakten kunde som vil ha montert steamdusj må undertegne. (Foto: TV 2 hjelper deg/faksimile)
ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette er kontrakten kunde som vil ha montert steamdusj må undertegne. (Foto: TV 2 hjelper deg/faksimile)

Rørleggere nekter å montere steamdusjer

Fraskriver seg ansvar for ulovlige produkter.

TV 2 hjelper deg avslørte i forrige uke at steamdusjer selges ulovlig i Norge, fordi forhandlerne ikke har de nødvendige godkjenningene i orden. Det er rundt ti år siden de første steamdusjene kom på det norske markedet, men det viser seg at rørleggerne lenge har vært skeptiske til å montere dette produktet hjemme hos folk.

– Vi anbefaler våre medlemmer å la være å montere produkter, deriblant steamdusjer, uten dokumentasjon som viser at de egner seg for bruk i Norge, sier informasjonssjef Tirill Ilebekk Hansen i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL), til TV 2 hjelper deg.

Redd for skolding

Hun begrunner skepsisen med faren for blant annet lekkasjer og skolding, når man ikke vet om steamdusjene er testet for norske forhold.

Les også: Myndighetene mener steamdusjer selges ulovlig

Les også: Idar (5) ble brannskadet av steamdusj

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum i Sintef byggforsk forklarer «norske forhold» slik:

– Vanntrykket er større i Norge enn i resten av Europa og store deler av verden. Vårt nordiske klima med store forskjeller i varmt og kaldt, gir også utfordringer til produktene.

Fiskum bekrefter at risikoen for lekkasjer og skader er høy, hvis sanitærproduktene ikke har dokumenterte egenskaper.

Fraskriver seg ansvar

I et eget skriv til sine medlemmer, oppfordrer NRL om å be om dokumentasjon på at produktet er egnet for bruk i Norge/Norden før de installerer et produkt som kunden selv har skaffet.

Det blir begrunnet med at: «I dag blir rørlegger holdt ansvarlig dersom han monterer et mangelfullt produkt som medfører vannskader – selv om kunden har anskaffet det – med den begrunnelse at rørlegger burde ha sjekket om varen er egnet til bruk i Norge.»

Likevel, dersom kunden ikke har den produktdokumentasjonen som kreves, men fortsatt insisterer på at rørleggeren skal montere produktet, har NRL forfattet en egen kontrakt som kunden må skrive under på, som skal frita rørleggeren for ansvar i et eventuelt erstatningssøksmål.

– Hensikten med kontrakten er å unngå regresskrav fra forsikringsselskaper til rørleggeren om erstatning av vannskader fra et udokumentert produkt, sier Hansen til TV 2 hjelper deg, og understreker at praksisen gjelder alle produkter uten dokumentasjon, og ikke bare steamdusjer.

– Dobbeltmoral i aller høyeste grad

Myndighetene reagerer på NRLs praksis.

– Dette er dobbeltmoral i aller høyeste grad, og det trodde jeg vi var ferdige med i rørleggerbransjen, sier rådgiver Søren Tybring Haug i Statens bygningstekniske etat (BE).

Han understreker at et produkt som mangler dokumentasjon på at det er godkjent i Norge, per definisjon er ulovlig på det norske markedet.

– Hvis rørleggere driver med ansvarsfraskrivelse, så er ikke det korrekt. Det at man får forbrukeren til å skrive under på et slikt dokument, gjør det ikke mer lovlig å montere et ulovlig produkt. Når det ikke er tillatt å omsette, skal det heller ikke monteres. Å montere et forbudt produkt, blir også implisitt en ulovlig handling, opplyser Haug.

Han vil oppfordre rørleggerbransjen til å ta et endelig oppgjør med ulovlige produkter, og innføre en praksis der produkter uten gyldig dokumentasjon ikke blir montert, uansett.

– Her bør NRLs medlemmer ta ansvar og slutte å montere produkter som ikke har gyldig dokumentasjon, som for eksempel steamdusjer, oppfordrer Haug.

– Myndighetene må legge press på bransjen

Hansen i NRL understreker at de lenge har etterspurt myndighetenes engasjement i saken, og mener det er myndighetenes ansvar å legge press på bransjen for at forskriftene skal overholdes.

– Vi har lenge oppfordret myndighetene til å komme på banen når det gjelder import og salg av ikke-dokumenterte produkter på det norske markedet. Alle ledd i bransjen må rydde opp og det er myndighetene som må legge press for at forskriftene overholdes. Vi synes det er positivt at de nå tar tak i problemstillingen, men mener at vi må være realistiske i forhold til dagens virkelighet hvor manglende dokumentasjon gjelder for mange flere produkttyper enn kun steamdusjer, sier Hansen.

Les også: Ulovlige steamdusjer skaper problemer

Les også: Dusjkabinettet eksploderte over Julia (12)

Søren Tybring Haug møtte til nettprat om steamdusjer. Les svarene her!

– Ansvarsfraskrivelse skal kun forekomme i de tilfeller hvor kunde allerede har kjøpt varen via andre salgskanaler, rørlegger har etterspurt produktdokumentasjon og frarådet kunden å installere produktet, men kunden likevel insisterer på å få produktet montert. Ansvarsfraskrivelse hører med til sjeldenhetene, da flertallet lytter til rørleggerens råd, forsikrer Hansen.

Hun understreker også at spørsmålet om produktdokumentasjon er en relativt ny problemstilling i deres bransje, selv om forskriften har eksistert siden 1997.

– Det kommer av at man først de senere år har fått tilgang til en rekke produkter fra ukjente markeder, som følge av import og globalisering. Inntil ganske nylig ble de tradisjonelle salgskanalene benyttet i større grad, opplyser Hansen.

Tar problemstillingen på alvor

– At myndighetene nå kaller steamdusjer ulovlige, tar vi selvfølgelig til etterretning og vi vil informere våre medlemmer om å endre praksis. Vi imøteser også en henvendelse fra myndighetene i forhold til hvordan vi skal forholde oss til alle de andre produktene på det norske markedet som mangler dokumentasjon, samt informasjon om hvordan myndighetene vil stanse import av ulovlige produkter via produsenter, forhandlere og Internett. NRL tar problemstillingen på alvor og jobber aktivt med dette overfor våre medlemsbedrifter gjennom prosjektet «Sikker Vanninstallasjon, hvor krav om godkjent produktdokumentasjon spiller en sentral rolle, sier Hansen.

Haug fra myndighetene skal holde et foredrag hos NRL den 8.juni.

– Det er liten tvil om hva som vil bli tema på det møtet. Da vil jeg benytte anledningen til å ta opp denne problemstillingen med NRL, sier Haug.

Se TV 2 hjelper deg torsdag kl 20.30.

Trenger du vår hjelp i en forbrukersak? Tips TV 2 hjelper deg

Følg oss på Facebook! Klikk her.