SPORING: Røde Kors får ikke tilgang til UDIs arkiver for å kunne hjelpe familier til å finne flyktninger. (Foto: Cornelius  Poppe/SCANPIX)
SPORING: Røde Kors får ikke tilgang til UDIs arkiver for å kunne hjelpe familier til å finne flyktninger. (Foto: Cornelius Poppe/SCANPIX)

UDI-arkiver lukket for Røde Kors

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ikke gi Røde Kors tilgang til den beste kilden for krigs- og katastrofeofre som leter etter familiemedlemmer i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppsporingstjenesten til Røde Kors har fått avslag sin søknad om en begrenset tilgang til UDIs registre for å kunne undersøke om personer som er savnet av sin familie, faktisk oppholder seg i Norge.

Undrende

Røde Kors-president Sven Mollekleiv stiller seg svært undrende til avslaget fra UDI.

Røde Kors har sett en markant økning i henvendelser fra folk som har mistet sine nærmeste. I fjor var det mer enn 200 personer som ba om hjelp til å finne slektninger de tror oppholder seg i Norge. De savnede er ikke å finne i folkeregisteret, telefonkatalogen eller skattelistene.

– Etter det UDI kjenner til forekommer det såkalt «flyktningspionasje» i Norge. Det vil si at utenlandske aktører driver etterretning overfor egne borgere eller borgere av andre land. Dette fordrer at UDI som informasjonsforvalter foretar en konkret sikkerhetsvurdering av enhver sak før slik informasjon kan meddeles utenforstående aktører, skriver UDI i avslaget til Røde Kors.

– Dette er en vanskelig og skjønnsmessig vurdering som UDI, med dagens ressurssituasjon, ikke kan påta seg uten at det vil påvirke primæroppgaven som kontroll- og tilsynsorgan for innvandrings- og flyktningfeltet,

Taliban

– Røde Kors har tilgang til alle fangeleirer bak frontlinjene. Vi besøker til og med fangeleirene til Taliban. Jeg kan ikke tro at UDIs begrunnelse for avslaget er uttrykk for norske myndigheters posisjoner. Det er helt meningsløst. Det finnes ikke en bedre institusjon i verden for disse spørsmålene, sier Mollekleiv.

– Norske myndigheter er blant de flinkeste til å støtte dette oppsporingsarbeidet internasjonalt. Når vi spør om støtte til oppsporing i Somalia eller Kongo støtter de oss. Men de oppfyller ikke forpliktelsen til å støtte oppsporingsarbeidet i Norge, sier Mollekleiv til NTB.